Skal skyte seismikk nord i Barentshavet

Skal skyte seismikk nord i Barentshavet
Statsminister Jens Stoltenberg forbereder seg på fremtidige tvister med russerne om grenseoverskridende oljefunn. Bilde:

I sin tale til Oslo Energy Forum sa statsministeren at regjeringen setter i gang geologisk kartlegging også lengre nord i det tidligere omstridte området i Barentshavet.

– Seismikkundersøkelsene begynner i sommer og vil gå helt inn i 2013. Dette vil gi oss viktig kunnskap om mulige olje- og gassressurser i dette området. Området ved delelinjen mellom Norge og Russland i Barentshavet kan inneholde betydelige olje- og gassressurser. Takket være delelinjeavtalen som trådte i kraft i fjor sommer, kan Norge og Russland nå utforske disse mulighetene. Dette gir nye muligheter for arbeidsplasser og vekst i nord, sa Stoltenberg.

Grenseoverskridende funn

For å ivareta norske interesser etter avgrensningsavtalen ved eventuelle grenseoverskridende forekomster, må norske myndigheter sikre kunnskap om geologien i de relevante grenseområdene.

På russisk side er statsoljeselskapet Rosneft tildelt tre utvinningstillatelser som dekker det meste av den russiske delen av tidligere omstridt område.

– Regjeringen styrker nå den geologiske kartleggingen i Barentshavet, slik at vi ivaretar våre interesser etter avgrensningsavtalen, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Det er liten tvil om at eventuelle grenseoverskridende funn vil by på utfordringer med å bli enige om ressursfordelingen. I dag sliter lisenshaverne på Johan Sverdrup med å bli enige om ressursfordelingen i gigantfeltet i Nordsjøen.Delelinjeavtalen

Den 15. september 2010 undertegnet Norge og Russland overenskomsten om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet. Avtalen trådte i kraft 7. juli 2011.

På norsk side har regjeringen satt i gang en åpningsprosess med sikte på tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet Sør.

– Den historiske samarbeidsavtalen legger til rette for fortsatt godt naboskap og god ressursforvaltning i Barentshavet, ifølge statsministeren.

Les mer om: