Skal simulere akutte oljeutslipp

Konsekvensene av akutt oljesøl i islagte farvann og sårbar kyst kartlegges i en ny løsning der it- og oljebransjen samarbeider.

Skal simulere akutte oljeutslipp
Bilde: iStockphoto

Tieto

  • Nordens største totalleverandør på it-tjenester
  • Hovedsete i Finland
  • 18 000 ansatte
  • 500 ansatte i Norge, med fotfeste i olje, finans og kommunal sektor
  • Omsetning konsern 1,8 mrd. euro

 

Flere felt langs kysten av Nord-Norge og i grenseområdene mot Russland er aktuelle for utvinning av olje og gass.

Fra et miljøperspektiv er dette sårbare områder, der utslipp av olje kan få store konsekvenser.

Algoritme

I samarbeid med Det Norske Veritas, Acona, Akvaplan-Niva og Sintef har oljeselskapene Statoil og Total utviklet metoder for risikoanalyse.

Dette har munnet ut i en sentral algoritme, som det finske it-selskapet Tieto har fått overta for en ukjent sum.

– It-løsninger er ikke oljebransjens kjerneområder. Derfor er det ikke uvanlig at bedrifter som vår overtar videreutviklingen, sier administrerende direktør Kolbjørn Haarr hos Tieto Norge.

Nå skal det norske kontoret lede et prosjekt for utvikling av en løsning som kan simulere hvordan et akutt oljeutslipp vil utvikle seg. De grunnleggende analysemetodene kalles ERA (Emergency Response Action) og Acute (fransk for akutt), og løsningen har fått navn etter disse – Era Acute.

Nettbasert

Tieto skal levere løsningen som en nettbasert tjeneste og ser for seg at dette kan bli den neste store internasjonale løsningen fra selskapet.

– I første omgang skal det utvikles en løsning som kan angi konsekvensene av et oljeutslipp i vannsøylen fra havbunnen og opp til overflaten, på overflaten og langs kysten, forklarer Grethe Kjeilen-Eilertsen, ansvarlig for seksjon for miljøteknologi i forskningsavdelingen til Total Norge.

Du skal kunne mate simulatoren med ulike scenarioer, som en utblåsning i en subseastasjon på havbunnen, og få en visuell fremstilling av hvordan oljen vil bevege seg.

Planen er å ha en første versjon klar før sommeren. Da vil den bli satt inn i pilottesting.

Les også: Statoil øker kunnskapen om seig olje

Islagte farvann

– Nå legger vi mye vekt på å kartlegge drivbanen til oljen langs kysten. Et neste skritt vil være å kunne håndtere oljeutslipp i islagte farvann, sier Tietos prosjektleder Frank Christiansen.

Her står Sintefs applikasjon for drivbaneberegninger sentralt.

Oljeselskapene legger ikke skjul på behovet for slike løsninger.

– Når vi planlegger oljeboring, må vi foreta en risikoanalyse av mulige oljeutslipp. På den måten kan vi planlegge hvordan slike situasjoner skal håndteres og hva slags utstyr vi kommer til å trenge, sier Mathijs Smit, ledende forsker på arktisk miljøteknologi hos Statoil.

Tieto: Tror på 100 millioner fra oljesimulering

Mottiltak

Her har bransjen sikret seg grunnleggende kunnskap gjennom Sintef-programmet «Oil in ice».

– Dette har gitt oss bedre forståelse av hvordan olje oppfører seg i isen og hvilke mottiltak som virker, sier Kjeilen-Eilertsen hos Total. Å kunne forutsi utvikling av akutt oljesøl i islagte farvann er det neste viktige skrittet i utviklingsarbeidet for at Era Acute skal bli interessant for en global petroleumsbransje.

Les også: Advarer oljeselskaper mot å rushe nordover

Slik skal Shell innta Arktis

– Norge bør ta ledertrøya i Arktis

Utfordrer studenter på oljesøl i Arktis