ENERGI

Skal påvirke energibruken

31. okt. 2001 - 07:02

Innen ti år skal vi ta ut 3 TWh årlig fra vindkraftanlegg og 4 TWh mer vannbåren varme fra varmepumper, spillvarme og nye fornybare energikilder. Målet fra Energimelding (1999–2000) er meislet inn i formålsparagrafen til nye Enova SF.

Statsforetaket skal initiere overgangen til mer effektiv energibruk, produksjon av ny fornybar energi og miljøvennlig bruk av naturgass.

Foreløpig er det stille og folketomt i lokalene til denne nye norske enøk-innovatøren. Bare direktørkontoret til Eli Arnstad og nabolokalet til Magnar Førde er tatt i bruk ved Nedre Elvehavn i Trondheim. Førde leder Enovas avdeling for nye, fornybare energikilder og gass.

Pådriver

I løpet av høsten får de selskap av ytterligere 18 medarbeidere. Tolv av dem er ansatt foreløpig, plukket ut blant 300 søkere. Sammen skal de utarbeide strategier for fremtidens energisystem i Norge.

– Enova skal være en pådriver i forhold til hvilke teknologier og løsninger Norge bør basere energibruken på. Vi skal utvikle incitamenter slik at de riktige investeringsbeslutningene fattes, sier Eli Arnstad.

– Vi skal være en tilskuddspartner. Samtidig skal vi ta egne initiativ i jakten på innovative løsninger, og være en katalysator for en mer effektiv og miljøvennlig energibruk. Enova vil være oppdragsgiver for ulike utøvende miljø. Det er helt essensielt for oss å jobbe tett sammen med markedet, det være seg industri, byggebransje eller forsknings- og utviklingsmiljø.

Forbrukere, byggforvaltere og kommuner skal i tillegg møtes med informasjonstiltak, opplæring og nettverksbygging.

Under ett tak

Med Enova, som er underlagt Olje- og energidepartementet, samles alle offentlige midler til enøk og nye fornybare energikilder i én organisasjon. Fra første januar overtar selskapet nettselskapenes arbeid med lovpålagt enøk (energiøkonomisering).

Også Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin forvaltning av tilskuddsmidler til omlegging i energisektoren tilfaller Enova. Målet er å få mer ut av hver krone som brukes til energiomlegging.

Virksomheten skal finansieres gjennom et nyopprettet energifond. Fondet får inntekter fra et påslag i nettariffen, som i dag går til nettselskapenes enøk-arbeid, og fra ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. Til sammen nesten 500 millioner kroner er satt av til neste år. Intensjonen i henhold til Energimeldingen er å satse fem milliarder kroner de kommende ti årene.

Mer målrettet

– Energifondet sikrer oss et mer stabilt finansieringsregime, enn det NVE og nettselskapene har hatt tilgang til. Dette gir oss muligheten får å være en mer målrettet, langsiktig partner, sier Arnstad.

Det er lagt inn to sentrale unntak i Enovas formålsparagraf: Statsforetaket skal holde fingrene borte fra den hete gasskraftverksaken og beslutninger knyttet til store infrastruktursatsinger, som eksempelvis legging av gassrørledninger.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.