Konsernsjef Svein Ole Strømmen og Rainpower skal levere teknologi til småkraftverk landet rundt. Oppdragsgiver er den norske kirke ved Opplysningsvesenets Fond. (Bilde: Trond Gram)

Skal levere småkraft til kirken

  • Kraft

Rainpower og kraftselskapet Clemens Kraft KS signerte i går en rammeavtale om leveranse av teknologi til småkraftverk, skriver Finansavisen.

Kirkeforvalter

Clemens Kraft KS er et heleid kommandittselskap i Opplysningsvesenets Fond, som forvalter hele den norske kirkens formue, og eier en rekke prestegårder, festetomter og skogområder landet rundt.

Selskapet arbeider nå med konsesjonssøknader på rundt 40 prosjekter rundt omkring i landet. Samlet investering er anslått til 1,3 milliarder kroner, og Rainpower håper å kunne levere rundt 25 prosent.

– Vi har utviklet et konsept på levering av turbiner og generatorer som lett kan skaleres for hvert enkelt prosjekt, sier Rainpower-sjef Svein Ole Strømmen til avisen.

Avtalen er ventet å gi rundt 50 millioner i årlig omsetning for selskapet.

Utnytte ressursene

Totalt mener Clemens Kraft at de kan bygge ut rundt 400 GWh kapasitet i små vassdrag. Bakgrunnen for at Opplysningsvesenets Fond har begynt å se på småkraft, er at de vil utvikle verdiene i sine 860 000 dekar med skogeiendommer.

– Fondet prøver å drive forretningsmessig basert på ressursene i tømmer, grus, mineraler, hyttetomter og jakt og fiske. Vi ønsker å utnytte ressursene fondet besitter, sier skogbrukssjef Odd Roar Bøe i fondet.

Første prosjekt er allerede i gang, i Leksvika i Sør-Trøndelag. Målet er å få i gang to-tre nye prosjekter i løpet av 2010.