Skal lage sesonglager for varme – i 200 meter dype brønner

Energilagringsprosjekt på Furuset får milloner i Enova-støtte.

Skal lage sesonglager for varme – i 200 meter dype brønner
På Furuset i Oslo skal de nå bygge et sesonglager for varme, basert på overskuddsvarme fra fjernvarmeanlegget. Et mikroenergisystem skal binde varmelageret og sluttbrukerne av lavtemperaturnettet sammen. Foto: Rambøll

Et sesonglager for overskuddsvarme fra avfallsforbrenning er blant planene, når det skal bygges opp et helt nytt mikroenergisystem på Furuset i Oslo.