Skal lage flydrivstoff av strøm og CO2 fra Eramet

Tysk industriselskap skal kjøpe syntetisk drivstoff fra Herøya.

Skal lage flydrivstoff av strøm og CO2 fra Eramet
Nordic Electrofuel (tidligere Nordic Blue Crude) har fått en stor avtale med et tysk industriselskap som vil drive videresalg av e-drivstoff fra Herøya. Illustrasjonsfoto: Audi AG

Første leveranse av syntetisk drivstoff skal gå fra Porsgrunn til Tyskland i 2024.

Nordic Electrofuel (tidligere Nordic Blue Crude) har inngått en stor avtale med det tyske industriselskapet P2X Europe, som skal kjøpe inn e-drivstoff fra flere produsenter og selge det videre gjennom sine salgskanaler.

– Avtalen er betydelig. Den går over ti år, og P2X er i utgangspunktet villige til å være avtaker på hele vår produksjon på ti millioner liter i året, sier Gunnar Holen, gründer og daglig leder i Nordic Electrofuel.

Bruker CO2 fra naboen

Selskapet har lenge hatt planer om å slå seg ned på industriområdet Herøya, hvor de skal lage hydrogen med strøm fra kraftnettet. Dette skal de blande med CO2 fra bedrifter i nærheten for å produsere drivstoff til fly.

Nordic Electrofuel skal kjøpe 25.000 tonn CO2 fra Eramet, som produserer ferromangan på Herøya. Aker Solutions har stått for FEED-studien.

Hydrogenet skal komme fra vannelektrolyse, og ved Fischer-Tropsch-prosessen blandes hydrogen og karbon til flytende hydrokarboner. Eramet har også karbonmonoksid (CO) som et biprodukt, og det er CO som brukes i prosessen sammen med hydrogen. Sluttproduktet blir et parafinprodukt kjent som kerosene eller flydrivstoff. 

Vil bygge fire anlegg i Norge 

Holen har i et tidligere intervju med TU påpekt at drivstoffmarkedet er enormt og at ett jetfly bruker sju til åtte millioner liter drivstoff i året. Planen er å skalere opp til produksjon av 200 millioner liter i en senere fase.

Styreleder Rolf Bruknapp (t.v.) og daglig leder Gunnar Holen i Nordic Electrofuels. Foto: Nordic Electrofuels

– I løpet av ti til tolv år vil vi bygge ytterligere fire store anlegg i Norge og komme opp i én milliard liter.

– Får dere avsetning på slike mengder?

– Ja, det er vi ganske sikre på ut fra samtaler med kjøpere og aktører som har behov for dette. I EUs klimaplaner ligger en obligatorisk innblanding på 2 prosent i flydrivstoff i 2025 og 68 prosent i 2050. Vårt produkt kan brukes i dagens flymotorer uten ombygging, sier Holen.

Skal også selge voks

I Fischer-Tropsch-prosessen får man også ut voks som et biprodukt. Også voksen skal selges kommersielt til det tyske selskapet, som skal selge den videre til kjemisk industri og prosessindustri.

– Alt drivstoffet skal primært gå til fly, mens voksen har en rekke bruksmuligheter, som lys, emballasje eller kosmetikk, sier Holen.

Går ikke til sak mot konkurrenten

Også en konkurrent, den tidligere samarbeidspartneren Sunfire, vil lage syntetisk drivstoff på Herøya. I et intervju i 2020 la ikke Holen skjul på at han likte dårlig å få konkurrenten inn på nabotomta. De to selskapene har ikke kontakt, men Holen har heller ikke gått til rettslige skritt, slik han vurderte i 2020.

Herøya, bildet viser malm som Eramet bruker i sin produksjon av forskjellge manganlegeringer. Malmen kommer fra Afrika. I Norge produserer Eramet mangan, ferromangan og silikomangan. Produktene benyttes i stålindustrien.
Karbonet i drivstoffet skal komme fra naboen Eramet, som produserer mangan-legeringer til stålindustrien. Bildet viser malmen Eramet bruker. Foto: Joachim Seehusen

– Det er merkverdig at de valgte samme lokasjon som oss, men vi har ikke tatt noen slike skritt. Det er absolutt rom for begge. Det vil bli et enormt marked framover, så ingen av oss er redde for konkurranse, sier Holen i dag.

Selv om produktet er det samme, har de to valgt forskjellig teknologisk tilnærming.   

– Vi tror at det er viktig å være uavhengig og velge den til enhver tid beste teknologien, mens de vil bruke sin egen og eiernes teknologi. Vi er overbevist om at vår kurs er riktig og har jobbet i sju år med å velge riktig og optimalisere vår teknologi, sier Holen. 

Sunfire/Norsk E-fuel har ikke besvart TUs henvendelser verken i april 2021 eller fredag 21. januar i år.

Les også