Skal kartlegge energibruken i bygg

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete deler ut 300 000 kroner til å kartlegge energibruken i bygg.
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete deler ut 300 000 kroner til å kartlegge energibruken i bygg. (Bilde: Scanpix)
  • Bygg

Kommunal-og regionaldepartementet har bevilget 300 000 kroner til et forprosjekt for å få mer kunnskap om den faktiske energibruken i bygg, og om forskjellen mellom beregna og faktisk forbruk.

Viktig

– Det er viktig å få et bedre tallmateriale over energibruken i bygg, blant annet som grunnlag for å kunne utvikle bedre statistikk. Det vil også være nyttig å ha data som viser hvilken effekt innsatsen kan gi i en videre satsing på energieffektivisering i bygg, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en melding.

Prosjektet er i regi av Lavenergiprogrammet, et samarbeid mellom myndighetene og næringen for å arbeide med energieffektivisering og miljøvennlig energiomlegging.

Klimaforliket

Programmet har også fått 500 000 kroner fra departementet tidligere i år, og støtten kommer totalt opp i 800 000 kroner i 2010.

Pengene er en oppfølging av miljøhandlingsplanen "Bygg for framtida" og Klimaforliket, ifølge departementet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå