DATATELE

Skal hindre flere finansskandaler

OVREVÅKNING AV TRANSAKSJONER: Erfaringen fra olje- og gassindustrien i Norge gjør at Safran stiller sterkt i amerikansk næringsliv når de skal levere løsninger for store foretak med kompliserte prosjekter. Safran North America LLC vil ha fire ansatte fra starten og vil dekke både salg, teknisk støtte og opplæring.
OVREVÅKNING AV TRANSAKSJONER: Erfaringen fra olje- og gassindustrien i Norge gjør at Safran stiller sterkt i amerikansk næringsliv når de skal levere løsninger for store foretak med kompliserte prosjekter. Safran North America LLC vil ha fire ansatte fra starten og vil dekke både salg, teknisk støtte og opplæring. Bilde: Colourbox

Safran North America LLC skal levere omfattende prosjektstyringsverktøy som sørger for at store amerikanske selskap og offentlige etater rapporterer i henhold til standardiserte definisjoner gitt av myndighetene og slik at kravene til den mye omtalte Sarbanes-Oxley Act (SOX) innfris.

Loven gjelder også norske selskap som er børsnotert i USA. For tiden jobbes det med å innføre en lignende lov i EU, EuroSox, og det norske proramvareselskapet ser ikke bort fra at dette vil skape ytterligere forretningsmuligheter på det europeiske markedet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.