KLIMA

Skal gjøre maten vår mer klimavennlig

Kunstgjødsel produsert med grønt hydrogen helt uten bruk av fossil energi vil bidra mye til et mer bærekraftig landbruk.

Til neste år: Yara er i full gang med å bygge om en gammel fabrikk til å produseres verdens  grønneste og helt fossilfrie kunstgjødsel.
Til neste år: Yara er i full gang med å bygge om en gammel fabrikk til å produseres verdens grønneste og helt fossilfrie kunstgjødsel. Foto: Yara

Produksjonen av mat er et område vi ofte overser nå det er snakk om utslipp av drivhusgasser. Når vi ser på verden under ett, står sektoren for rundt 25 prosent av alle utslipp, som i 2016 var på 49,4 milliarder tonn CO2-ekvivalenter. Det er nesten tusen ganger de samlede norske utslippene.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.