Skal finne ut årsaken til andre rømming fra «tilnærmet rømningssikker» merd

Salmars Ocean Farm skulle være tilnærmet rømningssikker, men tidligere i sommer rømte det for andre gang fisk fra merden. Nå skal de finne ut hvorfor.

Skal finne ut årsaken til andre rømming fra «tilnærmet rømningssikker» merd
Ocean Farm1 måler 110 meter i diameter. Her fra utplasseringen i 2017. Bilde: Salmar

TU skrev i slutten av august at det for andre gang rømte fisk fra den første offshore oppdrettsmerden Ocean Farm 1. Sist gang det skjedde var i 2018.