MARITIM

Skal finne ut årsaken til andre rømming fra «tilnærmet rømningssikker» merd

Salmars Ocean Farm skulle være tilnærmet rømningssikker, men tidligere i sommer rømte det for andre gang fisk fra merden. Nå skal de finne ut hvorfor.

Ocean Farm1 måler 110 meter i diameter. Her fra utplasseringen i 2017.
Ocean Farm1 måler 110 meter i diameter. Her fra utplasseringen i 2017. Bilde: Salmar

TU skrev i slutten av august at det for andre gang rømte fisk fra den første offshore oppdrettsmerden Ocean Farm 1. Sist gang det skjedde var i 2018.