Skal bruke 20 millioner kroner på å utvikle teknologi som kan registrere all fangst i norske farvann

Planen er at det etter hvert skal bli påbudt å bruke løsningen.

Skal bruke 20 millioner kroner på å utvikle teknologi som kan registrere all fangst i norske farvann
Fiskeridirektoratet vil utvikle teknologi som kan registrere all fisk som fiskes i norske farvann. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Dagens system baserer seg på manuell egenrapportering når fangsten landes, noe som ifølge Fiskeridirektoratet gir rom for bevisst og ubevisst feilregistrering. Da blir sløyd fisk omregnet tilbake til rund fisk for å estimere vekten.