NETTARKIV

Skal bedre sikkerheten ved tunge løft

MANGE LØFT: Å bygge et landanlegg er komplisert med mange tunge løft. Nå er det laget en ny statndard for kranløft for anlegg knyttet til olje og gass i Norge.
MANGE LØFT: Å bygge et landanlegg er komplisert med mange tunge løft. Nå er det laget en ny statndard for kranløft for anlegg knyttet til olje og gass i Norge. Bilde: Norsk Standard/Statoil
Anders J. Steensen
5. sep. 2007 - 16:08

NORSOK R-005 N

Standarden består av en prosedyredel på ni kapitler, der blant annet følgende er beskrevet:

  • Generelle krav til sikker bruk
  • Tilleggskrav ved løfting av personell
  • Tilleggskrav til løfteinnretninger og løfteutstyr
  • Krav til riggeoperasjoner
  • Krav til transportoperasjoner

Videre er det ni normative vedlegg som beskriver roller, krav til opplæring, krav til lokale prosedyrer, transport, dokumentasjon, håndsignaler, vedlikehold, sakkyndig virksomhet og risikokartlegging.

Standarden inneholder også tre informative vedlegg som beskriver eksempler på løfteutstyr, menneskelige faktorer og samløft.

Standarden Norsok R-005 N Sikker bruk av løfte- og transportutstyr på petroleumsanlegg på land skal heve sikkerhetsnivået og sørge for en forbedret og mer enhetlig styring av løfte- og transportoperasjoner. Både operatørselskapene, fagforeningene og myndighetene har i lengre tid etterspurt en slik standard. Operatørselskapene får det nå enklere med å ivareta ansvaret sitt.

Erfaringene med bruken av tilsvarende standard offshore har vært meget positive. Industrien ønsket derfor å utarbeide en tilsvarende standard for landanleggene.Skadefrekvensen har økt

På petroleumsanlegg på land har eneste felles retningslinje for løfteoperasjoner til nå vært Arbeidstilsynets Forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Dette er en funksjonsforskrift, og det er registrert at den åpner for flere tolkninger. Det har derfor vært behov for ytterligere utdyping for å ivareta spesielle forhold for petroleumsanlegg på land, som for eksempel krav til arbeidsprosesser, roller, ansvar etc. Petroleumstilsynet har dessuten avdekket varierende standard på de forskjellige landanleggene, og sikkerhetsstatistikker har vist at skadefrekvensen har økt i takt med aktivitetsnivået.Arbeidsgruppe

En arbeidsgruppe fra kran- og løftebransjen innen petroleumsindustrien fikk derfor i 2006 ansvaret for å utarbeide den nye Norsok-standarden. Deltakerne har representert operatørselskapene, tilsynsmyndighetene (Petroleumstilsynet) og arbeidstakerorganisasjonene. I tillegg har det vært deltakere fra OTF (Operasjonelt og Teknisk Fagutvalg K&L innenfor Samarbeid for sikkerhet i Petroleumsindustrien).

Norsok R-005 N dekker og utdyper alle relevante krav beskrevet i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. I tillegg beskriver den i stor grad det samme sikkerhetsnivået som Norsok R-003 N Sikker bruk av løfteutstyr på sokkelen, men de to standardene skiller seg naturlig nok fra hverandre når det gjelder beliggenhet, miljø og typer løfteutstyr som er i bruk.Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.