ALVORLIG: Ved økt forsuring blir det vanskeligere for organismene å danne kalkskall. Mange av artene med kalkskall er viktig næring for kommersielle fiskeslag som for eksempel sild. (Bilde: Colourbox)

Skagerak bygger fjernvarmeanlegg

  • nettarkiv