Beboerne i de store byene er mest fornøyde med veistandarden. Her E18 ved Lysaker i Oslo.
Beboerne i de store byene er mest fornøyde med veistandarden. Her E18 ved Lysaker i Oslo. (Bilde: Mona Strande)

Sju av ti er misfornøyd med veistandarden

Av de 1.000 som ble spurt, svarer 72 prosent at de er misfornøyd. 26 prosent, hver fjerde spurte, sier de er fornøyd med veistandarden. 2 prosent svarer «vet ikke».

Mest fornøyd i byene

De som er mest fornøyd bor i byene. I Oslo svarer 36,1 prosent at de er fornøyd med veistandarden.

Seks av ti Oslo-innbyggere er misfornøyd. Folk bosatt i distriktene er mest misfornøyd. To av ti er fornøyd, og nesten åtte av ti misfornøyd.

Verst i nord

Nord-Norge skiller seg ut blant landsdelene. 90,6 prosent av de spurte i Nord-Norge er misfornøyd med veistandarden. 9,4 prosent sier de er fornøyd.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er ikke overrasket. Men hun er ikke fornøyd med misnøyen.

– Det er mange dårlige veier i landet, men jeg ønsker flere fornøyde trafikanter, sier Kleppa til Nationen.

Mer penger

Hun mener undersøkelsen viser behovet for å tilføre mer penger til veibygging, og at det er nødvendig å planlegge raskere og bygge mer sammenhengende.

– Målet mitt er et topp moderne hovedveinett innen 20 år, sier Kleppa.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå