(Bilde: colourbox.com)

Sju av åtte veier er lønnsomme

Statens vegvesen har sjekket lønnsomheten for åtte utvalgte prosjekter. Analysen viser at syv av åtte prosjekter er mer lønnsomme enn de var beregnet til, skriver Vegen og vi.

– Det er svært positivt å få dokumentert en slik lønnsomhet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Nationen.

Hun ønsker nå å få en systematisering av kost/nytte-analyser i forkant av fremtidige veiprosjekter.

– Dette er noe jeg ønsker ikke bare ut fra ensidige økonomiske vurderinger, men også for å få en bedre samfunnsnyttevurdering i nye vei- og/eller bruprosjekter, sier Navarsete.

Ifølge fagbladet Vegen og vi har ikke staten hatt tradisjon for å etterprøve om effektene av store veiutbygginger ble som forventet. Nå skal etaten etterprøve rundt fem store veiprosjekter årlig for å vurdere om utbyggingene gir de virkningene som politikerne ble presentert for da de besluttet å bygge veiene. (©NTB)