Sjøstjerner, myse og havbruksavfall: – Bioøkonomi kan erstatte den fossile økonomien

I en ny rapport slår Danmarks Tekniske Universitet (DTU) et slag for ­bioøkonomiske produksjonssystemer og verdikjeder som noe som skal sette oss i stand til å takle klima­utfordringen. Men det skjer ikke av seg selv.

Sjøstjerner, myse og havbruksavfall: – Bioøkonomi kan erstatte den fossile økonomien
Gjenbruk av biomasse kan gi Danmark en ledende posisjon.  Foto: Biomar

Bioøkonomi kan erstatte den fossile økonomien, og ved å utvikle og kombinere ny teknologi kan bedrifter utnytte de biologiske ressursene til langt flere formål enn hittil – for eksempel til medisin, matvarer, materialer og energi.