Salmar - Aquagen - robust laks

«Sjokking» av laksefoster kan gi laks som tåler avlusing bedre

Gir mer robust laks.

Behandling mot lakselus er skadelig for laksen. En mer robust laks kan tåle behandlingen bedre.
Behandling mot lakselus er skadelig for laksen. En mer robust laks kan tåle behandlingen bedre. (Bilde: Magnus Roald Nordstrand)

Gir mer robust laks.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Mye laks dør av kjemikaliebad, varmtvannsbad, børsting og spyling som brukes for å bli kvitt lakselus. Ifølge Havforskningsinstituttet er det rapportert om 19 prosent dødelighet i enkelte merder.

Nina Santi. Foto: AquaGen

Oppdrettsnæringa undersøker om man kan avle fram en laks som tåler håndtering og avlusing bedre enn dagens laks.

Tanken er å stresse lakseeggene slik at enkelte gener blir mer framtredende enn andre, og at den voksne laksen sånn sett blir mer robust.

- Mye tyder på at det man blir utsatt for tidlig i livet, har betydning for det man tåler senere i livet. Det er fortsatt tidlig å si, men kanskje det ikke er riktig å tenke at man skal være snillest mulig med fiskeeggene, ved alltid å behandle dem mest mulig forsiktig, sier Nina Santi, direktør i avlsselskapet AquaGen.

«Sjokker» eggene

Når selskapet befrukter lakseegg på laboratoriet, bruker de en metode de kaller å «sjokke» eggene for å skille ubefruktede fra befruktede egg. De ubefruktede eggene ser like ut som de befruktede, men når de sjokkes ved å slippes i ei vannflate fra lav høyde, koagulerer de ubefruktede eggene og blir hvite.

- Vi ville finne ut om eggene tar skade av denne prosessen, men forskningen viste at de tvert imot har godt av det, sier Santi. 

Endrer genuttrykket

Forskere ved Universitetet i Tromsø har også gjort forsøk der de har utsatt egg for raske temperaturendringer. I de kontrollerte forsøkene fant de at smolten vokste raskere og at stresset hadde effekt på hjertet og immunforsvaret.

Stresset gjør at stresshormoner hoper seg opp. Det endrer ikke selve DNA-et til laksen, men trigger egenskaper som kan gjøre laksen robust. 

Sterkere muskler

Oppdrettsselskapet Salmars eggklekkeri har også gjort forsøk med vanntemperatur.

- Det vi har gjort så langt er å utsette eggene for lavere temperaturer. Observasjonene våre tyder på at man får en mer robust laks med sterkere muskelfibre, sier Gøran Roland, daglig leder i Salmar Genetics. 

Ifølge ham dreier det seg ikke bare om å minimere tapene under avlusing, men at en mer robust fisk er mindre utsatt for virus, sykdommer og parasitter. Derfor oppfordrer han til mer forskning på det. 

- Vi ønsker mer målrettede forsøk på dette. Hvis dette virker, er det absolutt noe vi må begynne med, sier han.

Kari Olli Helgesen. Foto: Gry Ingebretsen Foto: 

Vil heller hindre lus

De vanligste avlusingsmetodene er kjemikaliebad, spyling, kosting, varmtvannsbad eller behandling med hydrogenperoksid. Varmtvannsbad er den vanligste ikke-medikamentelle behandlingen, og kan ifølge Veterinærinstituttet føre til alvorlige skader som hjerneblødning og skader på gjellene til fisken. 

Kari Olli Helgesen i Veterinærinstituttet mener det er viktigere å hindre lakselus enn å avle fram en mer robust laks.

- Det bør i hvert fall ikke være den eneste strategien. Hovedstrategien bør være å håndtere lakselusa uten å håndtere fisken, for eksempel ved å bruke skjørt rundt merdene, eventuelt å avle fram en mer resistent laks. Uansett hvor skånsom avlusingsmetodene er, vil det være et problem for fisken å bli pumpet inn og ut av merden. Når man endrer laksens genuttrykk for at den skal få en type egenskap, må man passe på at man ikke samtidig får uønskede egenskaper, som for eksempel en laks som er mer utsatt for smitte, sier Helgesen.

Santi påpeker at stress og temperaturforskjeller er naturlig for lakseeggene.

- Genutrykket er forskjellig fra vev til vev i kroppen, og det varierer i løpet av dagen. Det varierer i ulike miljøer, for eksempel om det er kaldt eller varmt, også hos villaksen, sier hun.

Videre påpeker hun at AquaGen jobber på flere fronter for å redusere luseproblemet, blant annet ved å avle fram luseresistens i laks og en mer lusespisende rognkjeks. Sjokking er ikke først og fremst en metode for at laksen skal tåle lusebehandling, men kan bidra til mer robust laks, påpeker hun

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå