SAMFERDSEL

Sjøfarten skal konkurrere

Thorolf Rein
4. juni 2004 - 13:06

EU tar sjøfartens konkurranseevne på alvor. Som et ledd i EU-programmet Short Sea Shipping har norske aktører fått tillit i forskningsprosjektet Logabased. Hensikten er å utvikle ny kunnskap og finne nye løsninger på hvordan norsk nærsjøfart kan bli mer effektiv og bedre hevde seg i konkurransen med lastebil og tog innen dør-til-dør transport.

Tungtransporten på Europas veier truer miljø og sikkerhet og er nær ved å bryte sammen på deler av veinettet. EU har derfor et politisk mål om å overføre godstransport fra vei til sjø. Med et kontantbidrag på 15 millioner kroner håper de at Logbased skal gi effektive løsninger.

- Behovet for å overleve og bli mer konkurransedyktig forsterker seg for hver dag. Sjøfarten må yte mer service innenfor dagens priser, og aller helst til priser som er tre til fem prosent lavere pr. år - egentlig en umulig oppgave, sa dr. Per Olaf Brett i Det Norske Veritas under prosjektets innledende møte i Bergen nylig.

Fra dør til dør

Logbased blir ledet av dr. Ivan Østvik i LMG Marin i Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom 12 aktører fra hele Europa. Målet er å forbedre logistikkytelsene innen sjøbaserte transportkjeder med opptil 30 prosent. Det vil bidra vesentlig for å nå det politiske målet om å overføre godstransport fra vei til sjø.

- Historisk sett har sjøfarten levert varene fra kai til kai, men dagens kunder ønsker å få levert varene fra dør til dør, sa Brett og påpekte en av sjøtransportens største svakheter.

Motivet bak Logbased er å utnytte sjøfartens potensial til å være en ledende leverandør av konkurransedyktige transportløsninger, hvor morgendagens krav til økonomi, miljø, sikkerhet og kvalitet er ivaretatt.

Helheten viktig

- Tidligere har det vært jobbet mye med detaljer og enkeltløsninger. Vi mener det er viktigere å se på helheten. Vi ønsker å utvikle en metode som gjør det mulig for operatører, vareeiere, meglere, skipsbyggere og konsulenter å snakke mer effektivt sammen, sa Brett.

Forskningsarbeidet skal resultere i skipsdesign som er bedre tilpasset intermodal transport og mer effektive måter å håndtere lasten på. Løsningene skal testes ut på fire ulike transportkjeder, og visjonen er at det skal bygges skip som blir satt i drift som et direkte resultat av prosjektet.

- En mer effektiv sjøfart vil ha ringvirkninger langt utover i miljøet. I første rekke tar prosjektet sikte på å hjelpe rederiene til å øke sin konkurransekraft, som på sikt vil føre til større behov for skip. Det vil ha en gunstig effekt på skipsbyggingen, utstyrsleverandører og resten av det maritime miljøet, påpekte Østvik.

Se artikkelen: Fra motorveien til sjøveien

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.