Sjekk tomta på nettet

Sjekk tomta på nettet
PREMIÈRE: Med Kartverkets nye tjeneste ¿Se eiendom¿ kan du selv kontrollere om eiendomsinformasjonen din er korrekt - eller kanskje sjekke ut hvor stor tomta til naboen egentlig er. Bilde:

Med nettadressen Seeiendom.no kjører Statens kartverk i gang en ny tjeneste der enhver kan sjekke eiendomsopplysninger på nettet.

Det er den velbrukte, men ikke så allment kjente ”Matrikkelen” som Kartverket åpner opp på vidt gap. Dette er det nasjonale eiendomsregisteret.

Les også: Vill jakt på kartdata-hoderRinge direkte

Inntil nå har du vært avhengig av å ringe kommunen eller ta direkte kontakt med Kartverket for å få informasjon fra dette registeret.

I tillegg har blant annet eiendomsmeglere tilgang gjennom ulike kommersielle løsninger.

Les også: Kommunene vet lite om digitalkartGrenser og areal

– I denne nettjenesten finner du informasjon om eiendomsgrenser, bygningene på eiendommen, hva slags bygninger dette er, adressen og arealet, forklarer matrikkelsjef Heming Herdlevær hos Kartverket. Mer formelt er han avdelingsdirektør for Matrikkelavdelingen.

OPPDAGET: Matrikkelsjef Heming Herdlevær hos Kartverket oppdaget selv at informasjonen som framkom i en kommersiell løsning om eiendommen hans var feil da han sjekket tomta før han skulle selge boligen. (Foto: Statens kartverk)Kvalitet

Et poeng er at karttjenesten viser hvilken kvalitet det på dataene om eiendomsgrenser. Noen er nylig oppmålt med GPS, mens andre grenser er satt mer fiktivt som en hjelpelinje i kartet.

Karttjenesten opplyser i tillegg om hvilke kretser en eiendom tilhører, som valgkrets, sogn og postnummer.

Les også: Norsk sokkel på 1-2-3Sperret

Personopplysninger om hvem som bor på adressen er sperret. Det samme gjelder informasjon om antall rom i bygningene og om fradelinger, grensejusteringer o.l. som er gjort de siste årene.

Du kan krysskoble kartet mot registre over kulturminner og forurensninger i grunnen.

Kartbildene framkommer som tradisjonelle kart og som flyfoto.

Les også: En kartlagt katastrofeSpleiselag

Arbeidet har pågått i et par år med prosjektnavnet Geoport.

Selskapet Gecko har bistått med utvikling, og Innovasjon Norge har bidratt økonomisk.

Prislappen lyder på rundt to millioner kroner.Fant feil

Hensikten med tjenesten er at folk får tilgang til en samlet løsning for hele landet. I dag finnes det ulike løsninger fra kommune til kommune, mens Seeiendom.no er en samlet nasjonal løsning.

– Hvilket behov er det for tjenesten?

– Jeg tror behovet er stort. Vi får mange spørsmål om hvordan eiendomsgrensene går. Selv holder jeg på å selge huset og oppdaget at informasjonen som framkom i en kommersiell løsning om eiendommen min, var feil, svarer Herdlevær.Ingen konkurrent

Han avviser at tjenesten kommer til å konkurrere med kommersielle løsninger.

– Det finnes løsninger for blant annet eiendomsmeglere, men disse setter sammen ulike typer informasjon i tillegg til data fra Matrikkelen. Så jeg opplever ikke dette som en konkurrent, men en mulighet til å tilgjengeliggjøre data for folk flest på, svarer matrikkelsjefen.Gode ideer

Regjeringens strategi er å frigi offentlige data for at folk med gode ideer kan bruke dem til å utvikle nye inntektsbringende tjenester.

Les mer: Datatjenester til privateHar ikke råd

Kartverket kommer ikke til å gi slipp på sine data fra Eiendomsregisteret i denne omgang.

– Nei, i dag er inntekter fra Matrikkelen en del av budsjettet vårt. Så vi kan ikke frigi data uten at dette blir kompensert, og det er jo et politisk spørsmål.

– Som dere tar opp med departementet på noen måte?

– Ja, vi har dialog blant annet om dette spørsmålet, sier Herdlevær til Teknisk Ukeblad.

Les også: Vil ha alle data ut til alleIngen innovasjon

Selv skulle han gjerne la andre få slippe til.

– Ja, selvfølgelig. Det hadde vært spennende, men av økonomiske årsaker har vi ikke mulighet til det i dag.

En mulig konsekvens er mangel på mobile løsninger knyttet til Seeiendom. no:

Det er ikke laget mobiltilpassede sider, og det er ingen planer om å utvikle app-er for smarttelefoner.Les også: Inspirerte statsråden

Les mer om: