Sjefene sitter tryggest i krisetid

Sjefene sitter tryggest i krisetid
Administrerende direktører sitter sikrere i krisetider, ifølge rapport. Bilde: Colourbox

Konsulentfirmaet Booz&Company har sett på utskiftingen av sjefer i store internasjonale selskaper og funnet at de fleste sitter tryggere under kriser enn ellers.

Verst i finans

Verst sto det likevel til for sjefene i finans- og energisektoren, som opplevde store utskiftninger i 2008.

Undersøkelsen har sett på de 2.500 største børsnoterte selskapene i verden.

Avsettelser av administrerende direktører falt med 0,5 prosentpoeng i Nord-Amerika og 1,9 prosentpoeng i Europa i forhold til 2007.

I finansbransjen mistet hele 18 prosent av direktørene jobben i 2008, enten ved naturlig eller ufrivillig avgang. I energibransjen måtte 5,6 prosent gå.

I mindre konjunktursensitive bransjer var tallene lavere enn tidligere.

– Årets data viste mange trender, men hovedbeskjeden er at styrer i krisetider ønsker å beholde den direktøren de kjenner, sies det i rapporten.

Eldre sjefer

Blant de ”innkommende” direktørene var gjennomsnittsalderen 52,9 år, nesten to år eldre enn det totale gjennomsnittet på 51,0 år.

18,9 prosent hadde vært administrerende direktør for andre foretak tidligere, nesten dobbelt så mange som de 9,8 prosentene undersøkelsen i gjennomsnitt tidligere har vist.

Tre av fire påtroppende sjefer kom fra stillinger internt i selskapene.

Men mange av de avtroppende sjefene går også til verv som styreformann i samme selskap, konkluderer undersøkelsen.