ONS

Sjefen for to milliarder forskningskroner

Mona Sprenger
19. aug. 2008 - 10:25

StatoilHydro har fått mye kritikk for sitt kjøp av North American Oil Sands i Canada. Nå har oljeselskapet etablert seg med forskning i Canada, og Loktu er ikke i tvil om at dette er en riktig satsing.

– Hvis vi ikke er med kommer andre til å realisere disse oljeressursene. Statoil Hydro er i dag det oljeselskapet i verden som er mest utslippsfri. Vi kan bidra til å gjøre oljesand mer akseptabelt, sier kunnskapssjefen, som kan fortelle om flere prosjekter.

– Vi jobber nå med flere teknologier basert på både damp og løsningsmidler, for å utvinne oljen mer effektivt og med mindre energibruk enn det gjøres i dag. Samtidig ser vi på hvordan vi kan oppgradere den tunge oljen mer energieffektivt. Det bildet folk har av oljesandindustrien er basert på olje som utvinnes ved gruvedrift i dagbrudd. Det er bedre enn kullgruvedrift, men langt unna de metodene vi arbeider med.

Øker FoU-investeringen

StatoilHydro investerer årlig over 2 milliarder i ny kunnskap, for å holde oljeselskapet i front av utviklingen. Mange fryktet at fusjoneringen av forskningsavdelingene i Statoil og Hydro skulle føre til redusert FoU-innsats.

Det har ikke skjedd, mener Loktu.

– Selvsagt tar vi ut synergieffekter, noe annet ville vært uansvarlig, men samlet sett øker vi våre investeringer i FoU betydelig. Før fusjonen omsatte avdelingene i de to selskapene 1,8 milliarder kroner. I år vil vi omsette for 2,15 milliarder, sier kunnskapssjefen.

Han mener at disse investeringene er tilstrekkelig i forhold til selskapets behov og arbeidsressurser.

– Ledelsen er veldig opptatt av denne aktiviteten, men jeg ville ikke klart å bruke mye mer penger på en fornuftig måte.

Trenger mer kunnskap

StatoilHydros aktivitet innen forskning og utvikling er lokalisert i Trondheim, Bergen, Porsgrunn og på Kårstø. I tillegg til egne ressurser har selskapet en stor ekstern aktivitet og er en betydelig oppdragsgiver.

– Selvfølgelig synes vi det er morsomt å forske og utvikle, men målet vi arbeider mot er veldig viktig for selskapet. Vi trenger mer kunnskap fordi det er stadig vanskeligere å finne mer olje. Det blir også stadig vanskeligere å utvinne mer av den vi har funnet.

Sløser med talent

Loktu er kritisk til den nasjonale FoU-satsingen. Han mener at Norge som nasjon burde investere mer i utdannelse og grunnforskning.

– Det er kanskje noe av det mest lønnsomme vi kan gjøre. Det er svært viktig at vi tar vare på det talentet vi har. Dessverre ser det ut som noen i departementene synes dette er en utgift og ikke en investering. De ser ikke at kunnskap er nøkkelen til vår framtidige velferd.

Vil forske mer ute

StatoilHydro bygger nå opp forskningsaktivitet rundt oljesand i Canada.

– Etter hvert som vår internasjonale aktivitet øker, vil den utenlandske andelen av forskning og utvikling også øke, sier Loktu, som samtidig understreker at selskapet historisk har hatt et tett forhold til norske forskningsmiljøer.

– Det vil fortsette, forutsatt at de norske miljøene opprettholder sin konkurransekraft og får tilfredsstillende rammevilkår fra myndighetene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ny områder

Et av de viktigste fokusområdene for det norske oljeselskapet er leting. Loktu tror at nye felter først og fremst vil komme på dypere vann og i arktiske områder. I tillegg vil mindre felter, som ikke ligger for langt unna dagens utbygde felt, bli mer aktuelle. Det stiller nye krav.

– Vi er veldig oppmerksomme på de miljøutfordringene arktiske strøkene stiller oss overfor. Derfor arbeider vi med å samle kunnskap om det vi står overfor og hvordan vi kan bygge robust nok. Skal vi operere i farvann med is må vi enten gå under isen eller utvikle konstruksjoner som tåler islasten. Det skal vi klare, mener Loktu.

Han forteller at StatoilHydro samarbeider med andre selskaper, for å kunne bedre sikkerheten og håndtere eventuelle ulykker best mulig.

Knallhard konkurranse

StatoilHydro arbeider også med å utvikle helt nye metoder for å avsløre ressurser som kan være vanskelig å få øye på i dag.

– I dag har vi store problemer med å se under saltformasjoner, men med mye metoder og mer regnekraft skal vi klare dette bedre i årene framover. Vi ser på hvordan vi skal kombinere seismikk, elektromagnetisk avbildning og bruke superdatakraft for å få bedre innsyn i undergrunnen, sier Loktu, som ikke vil røpe for mye.

– Vi jobber med ulike teknikker for å forbedre avbildningen av undergrunnen, men ellers kan jeg ikke avsløre hva vi jobber med. Her er det knallhard konkurranse mellom selskapene.

Dyrere brønnboring

En av utfordringene i bransjen er å skape lønnsomhet i stadig mindre volumer av olje og gass. Som et stort oljeselskap er StatoilHydro inne i alle deler av kjeden fra leting, boring, utvinning til raffinering og salg.

Derfor handler en del av selskapets forskning og utvikling om å maksimere verdikjeden fra reservoaret til markedet.

– Kostnadene til brønnboring må ned, brønnene må utnyttes best mulig og gass og vann må disponeres riktig for å få opp reservene. Etter hvert som vi går dypere må vi også jobbe med kostnaden på boreoperasjonen for å bevare lønnsomheten.

I Mexicogolfen skal StatoilHydro bore på mer enn tusen meter vanndybde og Loktu frykter at prisen kan bli opptil en milliard kroner per hull.

Radikale endringer

En annen trend Loktu er opptatt av er utviklingen innen instrumentering og automatisering. Han mener at spesielt utviklingen som nå skjer innen bore- og brønninstrumentering vil få stor betydning.

– Jeg for meg at dette området vil bidra med radikale endringer de neste fem til ti år og gjøre bore- og brønnoperasjoner mye mer effektiv og sikrere enn i dag, sier han, og fortsetter å snakke om selskapets satsingsområder.

Diesel fra naturgass

StatoilHydro arbeider også for å videreutvikle LNG-teknologien.

– Et felt er metoder for å lage diesel fra naturgass. Grunnlaget er et utviklingsprosjekt basert på en Ficher-Tropch-prosess som er utført ved forskningssenteret i Trondheim sammen med andre partnere. Denne teknologien testes nå i Sør-Afrika og vi tror dette kan bli grunnlag for betydelig produksjon av diesel i framtiden, sier Loktu.

Oljeselskapet ser også på hvordan CO 2 kan utnyttes for å øke oljeutvinningen. Loktu mener derimot at i forhold til dagens situasjon er bruk av CO 2 for økt utvinning for kostbart.

– I dag er det for kostbart å bruke drivhusgassen på de feltene vi har, men vi vurderer mange nye felt med tanke på dette. Skal vi få det til på en kostnadseffektiv måte må vi ta hensyn til det helt fra start. Hvis vi tar i bruk slike metoder i bred skala, har vi også en utfordring i å få tilgang på nok CO2 til rett pris.

Ny energi og nye ideer

StatoilHydro ønsker å utvikle seg som selskap og da trenger de et godt tilfang av nye ideer og nye måter å utnytte teknologi på.

– Vi har laget et system som gjør det mulig å arbeide med nye ideer med høyt potensial, men som samtidig har høy risiko. Det er viktig å ha et system som ikke er for konvensjonelt i en spirefase, sier Loktu.

– Vi ser også på energiproduksjon utenfor det tradisjonelle området vårt, og vi har prosjekter på vindkraft, hydrogen og 2. generasjons biodrivstoff. I tillegg overvåker vi utviklingen av geotermiske energi på veldig store dyp og vi arbeider med solenergi. Begge krever stor kompetanse på materialteknologi, sier kunnskapssjefen, som ikke kommer til å mangle arbeidsoppgaver i tiden framover.

– Jeg ser en spennende utvikling både med CO2-fangst basert på aminer, ammoniakk og med membranteknologi. På lagringssiden ser utfordringen ut til å være å få det internasjonale miljøet til å akseptere at injisert CO2 ikke er som en ballong det kan gå hull på, sier Loktu.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.