Sivilingeniørene forsvinner

  • Arbeidsliv

Styret ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har vedtatt at sivilingeniørgraden skal døpes om til "Master i teknologi" i forbindelse med kvalitetsreformen for høyere utdanning.

Vedtaket gjelder studentene som tas opp fra høsten 2003. Når de er ferdige i 2008 vil de få mastergraden med en tilføyelse som forteller hvilket studieprogram de har fulgt - for eksempel Master i teknologi i kjemiteknikk. På engelsk blir tittelen Master of Science in Chemical Engineering.

Styret for sivilingeniørutdanningen ved NTNU hadde enstemmig gått inn for tittelen Master i ingeniørvitenskap, men dette falt fordi flere studieprogrammer inneholder ordet ingeniørvitenskap.

Hva slags tittel de som nå tar sivilingeniørstudiet ved NTNU vil få skal avgjøres senere.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå