NYHETER

Siste store oppdrag på Sokna-Ørgenvika

Det siste store oppdraget på ny riksveg 7 mellom Sokna og Ørgenvika er lyst ut. Innen 27. juni vil Vegvesenet ha pris på etablering av en 750 meter lang miljøgate gjennom Sokna.

23. mai 2013 - 08:19

I dag går riksveg 7 tvers gjennom tettstedet. Det vil den fortsatt gjøre når den nye vegen blir ferdig, men det blir satt i verk tiltak for å redusere ulempene som følger med gjennomgangstrafikken.

Langs miljøgata blir det beplantning, kantstein, belegning av betong og naturstein, ny belysning og fartsdempende tiltak. Det blir ny vannledning langs deler av strekningen og nytt drensystem på hele strekningen.

De fartsdempende tiltakene består av en kort midtdeler - trafikkøy - i hver ende av miljøgata. Mellom dem blir det to opphøyde gangfelt.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Belysningen blir tosidig LED-lys på master som er lavere og tettere plassert enn dem man finner langs vegene utenom tettbebyggelse.

Oppdrager omfatter også etablering av ca. 1 400 meter gang/sykkelveg og fortau, en busstasjon og to busslommer, nye adkomstveger til boliger og oppgradering av gamle.

Den som får kontrakten skal også legge om fylkesveg 178. Brua som fører fylkesvegen over Bergensbanen i dag, skal få avløsning av en ny bru. Denne blir 35 meter lang. Det gir mulighet til å forlenge jernbanens krysningsspor ved Sokna stasjon mot øst. Inntil videre setter den gamle brua en effektiv stopper for det. Den nye tilstøtende vegen på sørsiden av banen får slakere stigning enn dagens veg, som er temmelig bratt. Riving av nåværende bru inngår i entreprisen.

Norconsult har stått for prosjekteringen. Jobben skal være gjort når nye vegen åpnes sommeren neste år.

 

 

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.