NYHETER

Siste jobb på Ulven-Sinsen er ute

25. april er fristen for å gi anbud på det siste oppdraget på prosjektet Ring 3 Sinsen-Ulven i Oslo. Det meste av arbeidet gjelder reetablering av veger og ramper.

De to rampene som slutter i en fylling skal graves fram og reetableres. Rampen over dem skal fjernes. Interesserte entreprenører må gi anbud innen 25. april. (Foto: Anders Haakonsen)
De to rampene som slutter i en fylling skal graves fram og reetableres. Rampen over dem skal fjernes. Interesserte entreprenører må gi anbud innen 25. april. (Foto: Anders Haakonsen)
6. mars 2014 - 16:00

- Dette er en oppsamlingsentreprise. Den omfatter arbeid som ikke kunne gjøres før tunnelene ble tatt i bruk, sier byggeleder i Livar Ulvestad.

- De midlertidige rampene mellom Ring 3 og Ulvensplitten skal fjernes, og de gamle rampene skal reetableres vest for Ring 3. Her blir det også et nytt kollektivfelt som skal gå utenom rampene. På østsiden av Ring 3 skal vi etablere en ny rampe for kollektivtrafikk. Den gir forbindelse fra Ring 3 til lokalvegnettet og det nye knutepunktet på Økern.

- Entreprisen omfatter også reetablering av ca. 200 meter av Økernveien. Den har vært innsnevret i forbindelse med anleggsarbeidet. Nå skal kjørebanen i retning sentrum få to felt og en avkjøringsrampe. Det blir også en ny gang/sykkelveg i retning sentrum, sier Ulvestad.

I følge Vegvesenets beregninger vil oppdraget koste mellom 25 og 35 millioner kroner.

Innen 12. juni neste år må hele jobben være fullført. Tre måneder senere skal også arbeidet med ombyggingen av gamle Ring 3 på Lørenplatået være ferdig. Da settes det sluttstrek for en prosess som begynte i 2005 da Vegvesenet lyste ut forberedende arbeid for hovedentreprisen. Den jobben ble fullført, men anbudene på hovedjobben var så høye at prosessen ble avbrutt.

De høye anbudene førte til omprosjektering. Høsten 2007 ble det ny utlysning, og neste vår kom arbeidet i gang igjen etter to års pause. Siden har det pågått kontinuerlig.

De totale omkostningene for prosjektet Ring 3 Ulven-Sinsen er beregnet til rundt fire milliarder 2014-kroner.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.