NYHETER

Siste jobb på StorKrifast til Christie & Opsahl

Christie & Opsahl får den siste anleggsjobben på StorKrifast. Ingen har klaget på tildelingen, og kontrakten bli underskrevet mandag. Jobben består i å bygge den 90 meter lange Blakstadelva bru.

Christie & Opsahl skal bygge den 90 meter lange Blakstadelva bru. Pilarer og landkar skal stå på sålefundamenter. Fundamentet i akse to (nr. to fra venstre) skal stå på fjell, de øvrige på løsmasser. (Ill.: Statens vegvesen)
Christie & Opsahl skal bygge den 90 meter lange Blakstadelva bru. Pilarer og landkar skal stå på sålefundamenter. Fundamentet i akse to (nr. to fra venstre) skal stå på fjell, de øvrige på løsmasser. (Ill.: Statens vegvesen)
27. sep. 2012 - 08:49

Anbudsummen var på 21,655 millioner kroner. Kontraktsummen er ikke klar ennå. Det som er sikkert er at det blir en mindre justering oppover.

Blakstadelva bru er en stålbjelkebru med tre spenn. Midtspennet er 34 meter langt, sidespennene 28 meter lange. Brudekke, landkar og søyler blir støpt.

Brudekket skal bæres av to stålbjelker som avstives med tverrkryss. Landkar og pilarer skal stå på sålefundamenter. Et av dem skal stå på fjell, de tre andre på løsmasser.

Entreprisen omfatter også anlegg av ca. 20 meter tilstøtende veg på hver side av brua. Asfaltering av brua inngår ikke. Det skal utføres av den som har driftskontrakten for området.

Brua inngår i strekningen Høgset-Astad på E 39 i Gjemnes kommune på Nordmøre. Denne strekningen er en av tre delprosjekter som StorKrifast består av. De to andre er fullført.

 

E 39 blir kortere

Christie & Opsahl må gjøre seg ferdig innen 26. april neste år. Ca. en måned senere blir den nye vegen mellom Høgset og Astad tatt i bruk. Den er 9,6 km lang. Når den åpnes, blir E 39 1,4 km kortere enn i dag.

Blakstadelva bru er prosjektert av Aas-Jakobsen og Statens vegvesen. Johs. Holt har utført tredje parts kontroll.

Da Stortingen vedtok at prosjektet StorKrifast skulle realiseres, var forutsetningen at en vesentlig del av utgiftene skulle dekkes ved å forlenge innkrevingen av bompengene som i utgangspunktet skulle gå til Krifast-prosjektet. Det ble fullført i 1992. Disse pengene er snart skaffet til veie. 1. desember blir Krifastbommen nedlagt.

 

Lavere bompengesatser

Nedleggelsen betyr imidlertid ikke at det blir slutt på bompengeinnkreving i dette området. Da StorKrifast ble vedtatt, var forutsetningen at den nye strekningen på E 39 skulle gå mellom Høgset og Knutset. Senere ble det vedtatt å forlenge den fra Knutset til Astad, en strekning på 5,4 km. Forlengelsen er kostnadsberegnet til 163 millioner kroner. Av dette betaler staten bare 30 millioner, resten blir krevd inn på en ny automatisk bomstasjon som tar i bruk når StorKrifast er fullført. Nedbetalingstiden er beregnet til 9-10 år.

For de fleste blir det likevel billigere å ferdes på disse vegene neste sommer enn det er nå. Mange av dem som kjører gjennom den velkjente Krifast-bommen, skal ikke forbi den nye bomstasjonen. De som ikke slipper unna, få i det minste betydelig reduserte utgifter til bompenger. I dag koster det 76 kroner å passere Krifast-bommen med personbil. Prisen for å passere den automatiske bommen blir trolig 28 kroner. Men for dem som stort sett bare passerer den nye bommen, blir det dyrere.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.