PROSJEKTER

Siste etappe av E18 fra Vinterbro kan igjen bli skjøvet ut i det blå

Både kommunestyrene i Nordre Follo og Ås har sagt nei til Vegvesenets forslag til bompengeløsning for den siste etappen på E18. Prosjektleder Anne-Grete Nordahl frykter dette kan bety at prosjektet faller helt ut av neste NTP.

Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
29. des. 2020 - 10:58

E18-utbyggingen mellom Retvet–Vinterbro er den siste etappen av strekningen mellom svenskegrensa og Vinterbro som ennå ikke er utbygget.

Den lokalpolitiske behandlingen har også tidligere utsatt realiseringen av prosjektet, og etter at begge de berørte kommunene igjen har sagt nei til bompengeløsningen som er skissert, er det på nytt skapt stor usikkerhet for når en mulig oppstart kan komme, skriver Våre Veger i siste utgave.

Den 16 km lange firefeltsveien skal gå gjennom Ås og Nordre Follo kommuner. Prosjektet er kostnadsberegnet til 7 138 millioner 2020-kroner, og er forutsatt dekket av 64 prosent statlige midler og 36 prosent bompenger.

Prosjektet er prioritert i nåværende Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2029 (Meld. St. 33 (2016-2017)), men finansieringen forutsetter at det gis tilslutning til delvis bompengefinansiert utbygging. Det krever lokal tilslutning fra både Ås og Nordre Follo kommuner, samt Viken fylkeskommune som må stille garanti for bompengeselskapets låneopptak for at prosjektet kan realiseres.

Frykter trafikkøkning på lokalvegene

Men et klarsignal fra Follo-kommunene sitter tydeligvis langt inne.

Da formannskapet i Nordre Follo behandlet saken 26. november ble forslaget til bompengefinansiering avvist, slik Ås kommunestyre hadde gjort noen dager før.

I vedtaket heter det av bompengepakken ikke er en god løsning for innbyggerne i Nordre Follo fordi den vil medføre betydelig trafikkøkning på lokalveiene, i og mellom Nordre Follo og ÅS, og redusert trafikk på E18.

Nordre Follo kommune sier imidlertid at de ønsker prosjektet gjennomført, og imøteser et forslag til bompengefinansiering som:

  • Ikke skaper vesentlig trafikkøkning på lokalveiene.
  • Sørger for at trafikantene velger nybygd E18 framfor lokalveiene.
  • Sikrer at innbyggerne i Nordre Follo og Ås ikke skal betale bompenger på sine daglige reiser innen og mellom kommunene.

Kan samferdselsministeren rydde opp?

Dette kommer på toppen av tidligere vedtak der kommunestyrene har sagt klart nei til bompengebelastning på lokalvegnettet, for å hindre trafikklekkasje fra E18.

Prinsippvedtaket fra 2014 sier at innbyggerne i Ås og Ski skal kunne kjøre vederlagsfritt på lokale veier i og mellom de to kommunene.

Økt statlig finansiering til bompengeprosjektet, bom på E6 Vinterbrosletta og godkjenning av 20 års nedbetalingsperiode er forslag som kommunene er kommet opp med, i håp om å kunne komme fram til en felles løsning.

De mener også at saken må løftes politisk helt opp til samferdselsministeren, for på den måten å finne fram til en såkalt omforent løsning.

– Haster å få på plass

Anne-Grethe Nordahl er prosjektleder for Statens vegvesen på prosjektet. <i>Foto:   Bjørn Olav Amundsen</i>
Anne-Grethe Nordahl er prosjektleder for Statens vegvesen på prosjektet. Foto:   Bjørn Olav Amundsen

Prosjektleder Anne-Grethe Nordahl i Statens vegvesen forteller at hun nå frykter at et nei til finansieringsopplegget fra kommunenes side kan bety at prosjektet forsvinner helt ut av neste periode for Nasjonal Transportplan.

– I så fall kan det bety både fem og ti års utsettelse, før E18-prosjektet blir prioritert på nytt. Vinterbro–Retvet ligger inne i eksisterende NTP, og er kommet ut mye svakere i de nye prioriteringssystemene for neste periode.

–Derfor har det vært viktig å få på plass en godkjenning av bompengefinansieringen nå, slik at vi kunne komme i gang med prosjektet innenfor denne NTP.

– Ikke mer vi i Statens vegvesen kan bidra med

Nordahl forteller at Statens vegvesen har sine rammer å forholde seg til når vegprosjekter skal planlegges. Det gjør at de ikke har noen myndighet til f. eks å øke nedbetalingstiden ut over 15 år, slik de berørte Follo-kommunene har ønsket.

– Vi har lett med lys og lykte for å finne løsninger i retning av det kommunene ønsker. Dessuten har vi redusert med 400 millioner kroner. Nå er det ikke mer vi i Statens vegvesen kan bidra med. Da må Ås og Nordre Follo heller arbeide mot politikerne i departementet for å se etter mulige løsninger den veien, sier prosjektlederen.

– Er det mulig å forene ønsket fra kommunene om ikke å ha bompengebelastning på lokalveinettet og samtidig si nei til trafikkøkning på de samme veiene?

– Nei.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.