Sintef undersøker Agrokvartalet

TIL BESVÆR: Agrokvartalet i Asker sentrum er blitt et prosjekt til besvær for både Tandberg Eiendom og AF Gruppen. Fullgod dokumentasjon om utførelse har manglet. (Bilde: Joachim Seehusen)
VARSLEREN: Rådgivende ingeniør Edward Holter varslet om 310 avvik. Han ble sagt opp, og er nå saksøkt av entpreprenøren AF Gruppen . Han har svart med motsøksmål. Saken er berammet til 20. april. (Bilde: Joachim Seehusen)
FORTVILT: Plan og bygningssjef Elisabeth Kynbråten er fortvilet over striden og alle de påståtte feilene. Nå har hun bestemt at Sintef Byggfrosk skal inn å gi en endelig dom over Agrokvartalet. (Bilde: Joachim Seehusen)
UFERDIG: Fortsatt pågår utbedringsarbeider, mange år etter at bygget skulle vært ferdig. Stilasene er, etter hva Teknisk Ukeblad erfarer, satt opp i forbindelse med forsterkninger av en bærebjelke øverst på bygget. (Bilde: Joachim Seehusen)
  • Bygg

Plan og bygningssjef Elisabeth Kynbråten er beredt til å akseptere tilbudet.

– Jeg har ennå ikke fått drøftet det med mine medarbeidere, men tilbudet ser greit ut, sier hun og antyder at Sintef får klarsignal til å gå gjennom prosjektet.

Utvalgte kontrollpunkter

Sintef skriver at det blir en for omfattende jobb med en total gjennomgang av hele prosjektet, og foreslår å se nærmere på et mindre utvalg av de 319 avvikene som rådgivende ingeniør Edward Holter har registrert.

Sintef vil også gå nøye gjennom de to rapportene fra Det Norske Veritas, der det advares om at byggene i verste fall kan kollapse.

"Rapporter fra DnV gjennomgås for å undersøke substans i påstander om at byggets sikkerhet ikke er/var ivaretatt. Dersom det påpekes relativt konkrete forhold, vil disse være et naturlig grunnlag for utvelgelse av stikkprøver ..", skriver Sintef i tilbudet.

Videre skriver forskningsintstitusjonen at "Dersom denne gjennomgangen avdekker forhold som tilsier mangelfull håndtering av avvikene og/eller brudd på gjeldende standarder/regelverk, vil det løpende vurderes i samråd med Asker Kommune om kontrollomfanget skal utvides."

Kan åpne

Rådgivende ingeniør Edward Holter har hevdet at kontroll av dokumenter ikke er tilstrekkelig, at en kontroll må innebære fysisk kontroll på byggene.

– Hvis det viser seg at vi burde vært på stedet så må vi dit. Men vi har ennå ikke sett et eneste dokument. Hvis gjennomgangen av dokumentene antyder det, så blir det naturlig å gå inn og åpne, jeg vil ikke utelukke noe som helst, sier forskningsleder Helge Brå, som har signert tilbudet til Asker kommune.

Brå legger til at når Sintef i tibudet ikke legger opp til møter med Holter så skyldes det at han til fulle har fått gitt sitt syn i de 319 avvikene han har registrert, og at han regner med å få tilgang til all dokumentasjon knyttet til disse.

– Først må vi se hvordan disse avvikene er håndtert, sier Brå.

Vil se på alt

Han foreslår overfor kommunen både å vurdere den opprinnelige prosjekteringen, utførelsen, de vurderingene Sweco har gjort i ettertid og de utbedringene Sweco har foreslått, hvordan disse er utført og til sist den kontrollfunksjonen Knut Finseth har tatt ansvaret for .

Både Edward Holter og Karl Larsen har overfor Teknisk Ukeblad flere ganger understreket nødvendigheten av at det blir utført kontroll på byggene fordi det skal være avvikene mellom det prosjekterte og det som faktisk er utført som er hovedproblemet.

– Hvis Sintef ikke finner noe alvorlig nå så blir saken endelig lukket, sier Elisabet Kybråten.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå