ELEKTRISK GRAVEMASKIN

Sintef-rapport: El-gravemaskiner fungerte bedre enn forventet

De elektrifiserte maskinene har samme ytelse som tradisjonelle dieseldrevne maskiner, og billigere drift oppveier høyere pris.

Denne utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskinen er en prototype som har vært i bruk under rehabiliteringen av Olav Vs gate i Oslo sentrum. Nå er erfaringer med el-gravemaskiner samlet i en ny rapport.
Denne utslippsfrie 17,5 tonns beltegravemaskinen er en prototype som har vært i bruk under rehabiliteringen av Olav Vs gate i Oslo sentrum. Nå er erfaringer med el-gravemaskiner samlet i en ny rapport. Foto: Nasta
15. juni 2020 - 09:58

Det har ikke gått problemfritt, og anleggsplassen må forberedes for det - men å bruke elektrisk gravemaskin under rehabiliteringen av Olav Vs gate i Oslo, og ved to andre byggeplasser, har gått bedre enn forventet.

Det går fram av rapporten Sintef har laget på bakgrunn av erfaringene med bruk av elektrisk gravemaskin ved Biri omsorgssenter, Oslo storbylegevakt og i Olav Vs gate i Oslo i løpet av det siste året.

Rapporten inneholder konkrete råd til entreprenører og offentlige oppdragsgivere. Stikkord er gode interne rutiner, planlegging og oppfølging.

Over 30 prosent av Finlands strømforsyning kommer fra kjernekraft. På bildet Olkiluoto som er et av Finlands to kjernekraftverk.
Les også

Rapport: Kjernekraft er trygt på nivå med sol- og vindkraft

– Bedre enn forventet

De elektriske og utslippsfrie maskinene fra Nasta har til sammen gått 6817 timer ved de tre anleggsplassene. Gravemaskinene har totalt spart over 372.000 kroner i energikostnader, og over 91 tonn CO2-ekvivalenter i direkte utslipp. 

– Ved Biri omsorgssenter og i Olav Vs gate fungerte maskinene faktisk bedre enn forventet, med reduserte kostnader og utslipp som resultat, forteller Marianne Kjendseth Wiik.

Hun er forsker i Sintef og har ledet prosjektet  Zero Emission Digger - som er et samarbeidsprosjekt mellom Sintef, Nasta, Bellona, Difi, Omsorgsbygg og Skanska.

Kjendseth Wiik framhever god opplæring av førerne, og tilrettelegging underveis, som suksessfaktorer på de to anleggsplassene. 

Ved Oslo storbylegevakt måtte man bytte maskinfører underveis, og koronautbruddet gjorde arbeidet utfordrende, siden det ikke var etablert gode nok rutiner fra start, og den nye føreren ikke fikk tilstrekkelig opplæring. 

– Erfaringene fra alle de tre anleggsplassene er svært verdifulle når maskinene skal videreutvikles for storskalaproduksjon og -bruk, sier Kjendseth Wiik.

Sikkerhetssjef i Cisco Norge, Leif Sundsbø sier gapet mellom selvtillit og faktisk beredskap understreker behovet for en mer strategisk tilnærming til cybersikkerhet.
Les også

Slår alarm om europeiske bedrifter: Utsatte og ute av stand til å forsvare seg

Godta risiko og ekstra investeringer  

For hittil har utslippsfrie bygge- og anleggsplasser kun vært gjennomført som pilotprosjekter.

– Når maskinene skal tas i bruk i «vanlige» prosjekter, må man regne med noe risiko og ekstra investeringer for å teste ut nye teknologier og løsninger, sier forskeren. 

Erfaringer fra Olav Vs gate viser at de elektrifiserte maskinene har samme ytelse som tradisjonelle dieseldrevne maskiner.

På denne anleggsplassen har man imidlertid opplevd to driftsstanser. Den første skjedde ved overlevering av gravemaskinene, der to ladere ble brent på grunn av nettproblematikk. Den andre skjedde ved igangkjøring av en CAT 323-gravemaskin som ikke var elektriskmagnetisk støyisolert (EMC) via skilletrafo. Den siste driftsstansen førte til at en lader ble brent. I rapporten påpekes det at disse hendelsene viser at det er viktig å bruke en galvanisk skilletrafo i det lokale nettet på anleggsplasser med el-gravere.

Videre har det vært en skade på et kabelførerstag og to skader på tilførselskabelen, men det har ikke ført til kritiske situasjoner eller henvendelser, i følge rapporten. Kabelløsningene som ble valgt, var resultat av innkjøpstekniske forhold, og rapporten peker på at kabelføring og kabelhåndtering ennå ikke er ferdig utviklet, og krever lokaltilpasning.

I tillegg skyldes noen driftsstans programvareinnstillinger av temperaturer og ladeparametre.

Rapporten viser at det for å ha nok strøm hele dagen var nødvendig å lade elgraverne i lunsjpausen, og sørge for at batteriene ble holdt tilstrekkelig varme gjennom natta. Lave utetemperaturer medførte likevel noe redusert driftstid, blant annet fordi det gikk med mer strøm til varme og belysning for å opprettholde komfortnivået til føreren.

Rapporten peker på at en utslippsfri byggeplass krever god logistikk og etablering av nye rutiner for å sikre at batteriene lades når maskinen ikke er i bruk. I tillegg må de respektive strømuttakene være tydelig merket med hvilke maskiner som kan lades.

Den nylige innføringen av studieavgifter for internasjonale studenter fra land utenfor EØS har kastet en mørk skygge over fremtidige tilgang til kvalifisert arbeidskraft, ifølge kronikkforfatterne. Illustrasjonsfoto.
Les også

Studieavgifter truer regionens evne til å konkurrere globalt

God planlegging er nøkkelen  

Foreløpig er investeringskostnadene for el-gravemaskiner noe høyere enn for dieselmaskiner, mens driftskostnadene er lavere, så totalt blir utgiftene omtrent de samme.

– Når el-maskinene blir produsert i større skala, vil prisen gå ned, og de vil konkurrere med dieselmaskinene også når det gjelder kostnader, tror Kjendseth Wiik. 

Her er noen av punktene rapportene trekker fram som viktige for å lykkes med el-graver på anleggsplassen:

 • Ta tidlig kontakt med nett- og kraftleverandør for å planlegge elektrifisering av anleggsplassen.
 • Kartlegg effektbehov ved kritiske aktiviteter som for eksempel grunnarbeid.
 • Sørg for gode lademuligheter og planlegg lading i lunsjpausen. 
 • Avklar om maskinene bruker 230, 400 eller 1 000 volt, AC eller DC i nattlading eller hurtiglading.
 • Det bør være en elektrisk sikkerhetsansvarlig/-leder på byggeplassen ved igangkjøring og bruk av store anleggsmaskiner.
 • Det bør utvikles tilpassede løsninger for hver enkelt anleggsplass, blant annet bør tilpassede kabelløsninger utvikles på stedet.
 • Store anleggsmaskiner bør ha egen galvanisk skilletrafo i lokalnettet for å unngå elektrisk støy.
 • Førere av elektriske anleggsmaskiner skal ha HMS-opplæring i dette.
 • Bruk riktig stikkontakt og planlegg hvilke maskiner som skal brukes på byggeplassen. God merking av stikkontakt er viktig. 
  Les også

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.