ENERGI

Sintef leder grønt EU-felttog

INN I EU-PROSJEKT:Sammen med Sintef deltar Trondheim Energiverk i det største EU-prosjektet noen sinne om bioenergi.
INN I EU-PROSJEKT:Sammen med Sintef deltar Trondheim Energiverk i det største EU-prosjektet noen sinne om bioenergi. Bilde: Mikal Sveen/TEV
Anders J. Steensen
29. nov. 2005 - 11:44

EU mål for bioenergi

  • Andel av fornybar energi skal økes fra dagens seks prosent til tolv prosent innen 2010
  • Den grønne elektrisetetsproduksjonen andel skal økes fra 14 til 21 prosent.

Prosjektet er det største innen energigjennvinning fra avfall i EU-regi noen sinne.

15 forskjellige forskningsinstitusjoner, utviklingsmiljøer, utstyrsprodusenter og eiere fra i alt syv land er med i prosjektet.

Målet er å utnytte en større del av bioenergien i avfallsforbrenningsanlegg.

Tre=bioenergi

Særlig bruk av trevirke med lavere brennverdi skal utnyttes bedre enn i dag. Miljøberegninger viser at inntil 75 prosent av avfallet kan skrives tilbake til trevirke. Å utnytte denne delen av avfallet bedre, vil gi gevinst i CO 2-regnskapet siden det regnes som en fornybar ressurs.

To tredeler av all fornybar energi som produseres i Europa er bioenergi. Ved å forbedre virksningsgraden samt redusere utbyggingskostnadene skal EU-prosjektet stimulere til ytterligere utbygging av bioenergianlegg.To norske deltagere

Både Sintef Enenrgi og Tronheim Energiverk Fjernvarme skal delta i EU-prosjektet.

Tilskuddet fra EU er på 100 millioner kroner. Industrien skyter inn 130 millioner kroner, mens deltagernes egeninnsats er verdsatt til 20 millioner kroner. Sintefs inntekter i prosjektet er 16 millioner kroner.

Les mer om: