SAMFUNN

Sintef ikke redd for kundeflukt

Sintef anmeldt for korrupsjon

Fredag 12. august besluttet Økokrim at de vil etterforske korrupsjonsanklagene mot Sintef.

SIntef har bedt advokatfirmaet Deloitte foreta en ny gjennomgang av saken. Rapporten frembringer vesentlig ny informasjon, på grunnlag av nye dokumenter og intervjuer, og SIntef er ikke lenger like bastant i sin konklusjon på at korrupsjon ikke har funnet sted.

Administrerende direktør David Lysne i SINTEF Petroleumsforskning AS har fratrått som administrerende direktør mens etterforskningen pågår.

Sintefledelsen er fornøyd med at Økokrim vil etterforske saken fordi deres gransking vil være uavhengig og troverdig.

Kommunikasjonsdirektør Gunnar Sand i Sintef innser at saken er potensielt skadelig for Sintef.

- Som forskningsinstitusjon og uavhengig stiftelse er vi avhengig av troverdighet og tillit i markedet. Denne saken bidrar til å trekke vår troverdighet i tvil, og det kan vi ikke leve med. Derfor ser vi positivt på politietterforskningen. Det er eneste måten å komme til bunns i saken på, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Sand i SIntef.

Treg reaksjon skadet

Merkevareekspert Ola Ronæss i MarkUp Consulting sier det tok for lang tid før ledelsen i Sintef skjønte alvoret i saken.

- Uansett utfallet av etterforskningen, kan måten Sintef håndterte denne saken på, bidra til å skade omdømmet deres, sier Ronæss.

Han mener korrupsjonsanklagene mot Sintef blir ekstra alvorlige fordi Sintefs rolle og funksjon er avhengig av integritet og troverdighet.

– Måten Sintef har forholdt seg til denne saken på kan svekke tilliten. I begynnelsen virket det nærmest som om ledelsen avfeide hele saken. Nå opptrer de imidlertid klokt og riktig ved å støtte etterforskningen. Den videre håndteringen av saken kan bidra til å gjennopprette det Sintef eventuelt har tapt, utdyper Ronæss.

Har ikke mistet kunder

– Kundene er også opptatt av realitetene i saken og ser forbi anklagen, sier Gunnar Sand.

Sintefs kommunikasjonsdirektør frykter ikke utfallet av etterforskningen.

– Jeg har tillit til at vi skal komme godt ut av dette. Vi ser det som vår oppgave å få frem all informasjon i saken til Økokrim, sier Sand. – Her må man holde tungen rett i munnen. Ingen har påvist at vi har gjort noe galt. Jeg vil se utfallet, før jeg kan si noe om et eventuelt skadeomfang, svarer Sand.

Selvransakelse

Styret i Sintef Petroleumsforskning har vedtatt å vurdere styrets og ledelsens saksbehandling i forbindelse med korrupsjonsanklagene.

Styreleder Sverre Aam opplyser at styret har engasjert advokatfirmaet Schjødt for å få et saksunderlag der styrets og ledelsens saksbehandling blir evaluert.

Styret har også vedtatt å starte et arbeid for å styrke bedriftskultur og forretningskulturen. Men styrelederen avviser at det er en erkjennelse av at det er mangler ved bedriftskulturen i Sintef Petroleumsforskning.

Administrerende direktør David Lysne er permittert mens etterforskningen pågår.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.