MARITIM

Simulator skal hindre misforståelser mellom folk og førerløse ferger: – Et autonomt fartøy er litt autistisk

NTNU-prosjekt skal finne ut hvordan autonome ferger skal forholde seg til omgivelsene.

Simulatoren Gemini brukes til å teste sikkerheten til autonome fartøy. Nå skal den oppgraderes til å teste samhandlingen mellom mennesker og autonome fartøy.
Simulatoren Gemini brukes til å teste sikkerheten til autonome fartøy. Nå skal den oppgraderes til å teste samhandlingen mellom mennesker og autonome fartøy. Illustrasjon: NTNU

3D-simulatorplattformen Gemini er designet for å teste sikkerheten til autonome skip. Nå skal den oppgraderes slik at den kan brukes til å studere samhandlingen mellom mennesker og autonome fartøy. Målet er å utvikle noe som ligner Carla, simulatoren for testing av autonomi i bilindustrien.