SAMFERDSEL

Simulator for sikkerhet

Halvparten av brannene ombord starter i maskinrommet. Slurves det med rydding og renhold av søl, twist og filler kan det minste branntilløp vokse seg stort på sekunder. Dagens bruk av tunge oljer med forvarming gjør at røykutviklingen raskt hindrer oversikten på brannstedet.

– Statistikken viser at branner i maskinrom starter når olje treffer flater som er varmere enn 290 grader. Slike temperaturer finner vi i steamledninger, eksosledninger, kjelefront eller lagre utsatt for varmgang. Oljen tilføres under vekslende trykk avhengig av om lekkasjen er før eller etter oljepumpene. Branntilløp får raskt katastrofale forløp og kan virke både dramatisk og skremmende på dem som oppdager ilden, sier fagsjef Ole Eckholdt ved If Sikkerhetssenter. Der åpner han snart en skipssimulator – M/S Storebrand – hvor offiserer og mannskap kan trene på brannslukking og lære hvordan de fleste brannene oppstår.

Kunnskap

– Vi er ikke flinke nok til å lære av tidligere branner. De etterforskes ikke på samme måte som branner på land. Men store katastrofer som eksempelvis den på Scandinavian Star har ført til forbedringer. Nye internasjonale konvensjoner stiller som krav til alle seilende skip at både mannskap og offiserer skal ha minimumskompetanse. Opplæringen er ikke alltid like effektiv, men dette er et skritt i riktig retning, mener Eckholdt.

Han poengterer at de grunnleggende krav til brannbekjempelse er at førsteinnsatsen må forbedres. Svære alarmplaner ligger klare, men lynsnar innsats ved første lille branntilløp blir ikke nok fokusert. Dette bør drilles inn, noe som ikke er lett ombord. Det kan de derimot gjøre ved If Sikkerhetssenter på Hobøl, der skipssimulatorenen for tiden er under teknisk utprøving. Simulatoren kombinerer teoretisk kunnskap innen forebyggende arbeid, teknisk og taktisk slukkearbeid og praktiske øvelser.

Små ting

I første omgang må selve branntilløpene reduseres, og motivasjon og kunnskap må være til stede. Forsikringsselskapet har dokumentert at enkle tiltak kan redusere faren for branntilløp drastisk. I lugarer tørkes tøy på ovner, det røykes på ulovlige steder og slurv og rot kan både forårsake brann og føre til bedre underhold av en brann i startfasen.

Inspektørene må passe på en rekke detaljer i byggefasen. Disse er bygget inn i simulatoren M/S Storebrand. Noen stikkord er kabelgjennomføringer, isolering av brannskott og feilmontasje av brannporter som ikke lar seg åpne eller lukke under brann. Den erfarne branninspektør Eckholdt håper at alle som skal foreta inspeksjoner ombord kan få en runde på den nye simulatoren og delta i en fornuftig erfaringsutveksling.

Simulatoren skal tas i bruk utover sommeren, men foreløpig foreløpig er den ikke godkjent av Sjøfartsdirektoratet! Derfor driver Veritas med ISO 9001-sertifisering på hele senteret – ikke bare simulatoren. Foreløpig har senteret et teknisk samarbeide med Resq i Haugesund slik at kurs kjøres på deres godkjennelse.

IMO krever vann

Intensjonene nå er at det skal være et vannbasert slokkeanlegg i tillegg til hovedslokkesystemet ombord. Vanntåke er et aktuelt brannundertrykkende alternativ. Men Eckholdt er også opptatt av HotFoam og skumvæske som kan produsere skum av branngasser.

Sjøforsvaret anbefaler – etter en større test bruk av tungtskum – vannforstøvingsdyser med tilsats av lettvann (AFFF) i slukkevannet.

CO2-anlegg bygget inn i simulatoren. Slike anlegg er best i maskinrom, mener Eckholdt. Men mange frykter å løse ut den kvelende gassen! De venter i det lengste av frykt for konsekvensene – og kanskje for kostnadene.

– Branner blir vi aldri kvitt. Men etter noen år med denne simulatoren håper vi at skadebildet blir sterkt redusert, fordi brannbekjempelsen settes raskere og mer effektivt inn, sier fagsjef Ole Eckholdt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.