KRAFT

Sikret milliardkontrakt i Skottland

DRAR INN: Konsernsjef Simen Lieung i Aker Solutions kan konstatere at virksomheten innen området Process and Construction er i ferd med å ta seg opp.
DRAR INN: Konsernsjef Simen Lieung i Aker Solutions kan konstatere at virksomheten innen området Process and Construction er i ferd med å ta seg opp. Bilde: Anders J. Steensen

Det er det tyske selskapet RWE npower som skal bygge et energiverk basert på fornybar energi, biomasse ved Tullis Russels papirfabrikk ved Fife i Skottland.Ikke i Norge

Aker Solutions skal levere design, levere utstyr, bygge installere og ferdigstille anlegget.

Arbeidet skal utføres av Aker Solutions Process and Construction i Storbritannia.Finnene er med

Akers kontrakt omfatter alle utstyrsenheter bortsett fra selve kjelen som er en såkalt Fluidized bed kjele, samt systemet for avgasser. Disse enhetene leveres av Metso Power i Finland.

Samlet pris for hele energiverket er 200 millioner pund, eller 1,9 milliarder kroner.Kvart million tonn

Energiverket på 50 MW blir det største i sitt slag i Skottland. Det vil redusere utslippet av CO2 fra fossile brensler med rundt 250 000 tonn årlig.

Arbeidet starter nå i februar og skal være ferdig i 2013.EU direktiv

Anlegget erstatter dagens cogenereringsanlegg som er basert på kull og gass. Dette anlegget må stenges ned på grunn reguleringene i det nye EU direktivet LCDP (Large Combustion Plant Directive).

Anlegget blir inntil videre RWEs største biomasseanlegg.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.