Sikrere vei mellom Førde og Sande står klar på nyåret

En ny strekning på 3700 meter på E39, Myrmel–Lunde, vil gjøre veien mellom Førde og Lavik tryggere. I veistrekningen inngår en ny 1000 meter lang tunnel. Strekningen ligger nord for Sande i Sunnfjord, ca. 12,5 kilometer sør for Førde. Den gamle vegstrekningen var smal og ulykkesbelastet, spesielt vinterstid.

Prosjektleder Ole Martin Lilleby (til venstre) og anleggsleder Pål Børslid ved tunnelinngangen mot Sande. Inne i tunnelen er det brukt PE-skum dekket med sprøytebetong i hele lengden på 1000 meter.
Prosjektleder Ole Martin Lilleby (til venstre) og anleggsleder Pål Børslid ved tunnelinngangen mot Sande. Inne i tunnelen er det brukt PE-skum dekket med sprøytebetong i hele lengden på 1000 meter. Foto: Knut Strøm
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
7. des. 2023 - 09:19

Ifølge planen skal veganlegget offisielt åpnes i starten av februar på nyåret.

− Men vi håper at testingen av systemene i tunnelen skal gå bra slik at vi kan sette trafikk på tunnelen allerede før jul. Det kan bli en fin julegave for folk i Myrmel, sier prosjektleder Ole Martin Lilleby, Statens vegvesen. På hver side av tunnelen er det bygget rundt 1,5 kilometer ny vei som går ganske nær den gamle traséen.

Nett av sideveier

Et nett av sideveger vil redusere trafikken med landbruksmaskiner på strekningen.

− Vi prioriterte sideveger først slik at de kunne brukes i anleggsperioden til å avvikle eksisterende trafikk på E39. Det har fungert bra og trafikkavviklingen har gått greit, men vi har selvsagt stoppet trafikken når vi har foretatt sprenginger, sier anleggsleder Pål Børslid hos Birkeland Entreprenørforretning AS, som har anlegget som en totalentreprise.

Birkeland har også bygget korte strekninger med gang- og sykkelvei, to bussholdeplasser, to veikryss og tilknytningsveier til kommunale og private veier. Overskuddsmasser av stein og jord har gått til å lage nytt jordbruksareal.

Forsinket start

Starten på anlegget ble forsinket da ett firma som ikke fikk oppdraget, klaget på anbudet og saken måtte avgjøres i retten. Statens vegvesen fikk medhold i sine vurderinger og kunne signere kontrakt med AS Birkeland Entreprenørforretning som planlagt. Kontrakten lød på 345.4 millioner kroner. Norconsult har hatt prosjekteringen på totalentreprisen.

Birkeland Entreprenørforretning har engasjert FH Maskin AS (samarbeid mellom Hirth Himle Entreprenør AS og Fosse Maskin og Transport AS) på graving og flytting av masser på anlegget. For å få god linjeføring på vegen, er det sprengt ut 75–80.000 kubikkmeter fjell langs dagsonen og en like stor mengde i tunnelen.

God framdrift

Tunneldrivingen startet oktober 2021. God framdrift førte til at entreprenøren fikk kake for vel utført arbeide da de passerte halvveis 5. april 2022. Det var foran framdriftsplanen. Tunnelprofilen er T9,5, det gir en kjørehøyde på 4,5 meter og en banebredde på 6,5 meter. Tunnelen er påført PE-skum og sprøytebetong i hele tunnelen.

− Bruk av totalentreprise har gitt oss som entreprenør muligheter til å forandre litt på veglinjen. Vi har også forandret litt på tunnelprofilen slik at den er litt bredere i bunnen og fått bedre plass utenfor kjørebanen, sier Børslid. På det meste har de hatt over 40 mann i arbeid, mens Statens vegvesen har hatt 8 mann i sving.

Tunneldrivingen er gått uten store problemer eller uhell med personskade.

− Det var hendelser ute i dagen da både en dumper og en gravemaskin veltet, men heldigvis uten alvorlige skader, sier Lilleby.

Papirløst prosjekt

Vis mer
Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

− På prosjektet er det arbeidet fullstendig modellbasert, uten bruk av papirtegninger, noe også Norconsult hadde god erfaring med. Vi har møtt lite motstand internt mot denne måten å arbeide på og vi kan blant annet hente data rett inn i maskinstyringen, sier anleggslederen.

Prosjektleder Lilleby hevder at kommunikasjonen med grunneiere er lettere siden modellene gir en bedre illustrasjon på arbeidet som skal gjøres enn hva tegninger gjør.

Begge to poengterer et godt samarbeid med god dialog gjennom hele prosjektet.

− Vi har en tanke om at vi skal løse problemer på et lavt nivå, sier Børslid.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.