Sikrere tunneler

Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet retningslinjer for saksbehandling ved brannsikring av veitunneler. Allerede ved planleggingen skal det være tett samarbeid mellom vegvesenet og brannmyndighetene.

Blant annet skal brannsikringstiltak ut over kravene i veinormalene være basert på aksepterte risikoanalyser. (lh)

Les mer om: