Sikrere Statsbygg-modell

Statsbygg er fornøyd med at Stortinget har vedtatt å innføre en ny modell for forprosjekt før forslag til kostnadsramme fremmes. Dette skal gi politikerne et mye sikrere og redeligere grunnlag å fatte vedtak på. Realistiske vedtak gjør det også enklere for Statsbygg å planlegge og gjennomføre sine prosjekter på en god måte.

I 2001 ble 16 byggeprosjekt i regi av Statsbygg ferdigstilt. Totalt omsatte Statsbygg for fem milliarder kroner i fjor. I tillegg er 180 prosjekter i gang, fordelt på 50 i tidligfase, 30 under prosjektering, 40 under bygging og 60 i garantifasen.

Siden 1998 har investeringer i byggeprosjekter i regi av Statsbygg vært nedadgående. Innmeldte investeringsbehov for de nærmeste årene peker imidlertid bratt oppover.

(vn)

Les mer om: