Sikrere merder

Sintef fiskeri og havbruk har tatt tak i rømningsproblemet gjennom prosjektet "Nye rømningssikre merdkonsepter".

Sintef samarbeider med oppdrettsselskaper og teknologiprodusenter. Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond finansierer prosjektet.

Sintef fokuserer på konstruksjonen av nota og fortøyningssystemene.

Dagens løsninger legger til rette for at det kan skje menneskelige feil.

Det skal også utvikles løsninger som reduserer muligheten for at nota rives i stykker. Menneskelig svikt, havari og mangelfull teknologi er hovedårsakene til at fisk stikker av fra oppdrettsanleggene i dag.

Prosjektet presenteres på Aquanor i Trondheim 12. til 15. august.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå