Sikrere gjenvinning

  • energi

Det er enighet om at avtalen også skal omfatte emballasje for produkter som blir til farlig avfall når de kasseres.

Etter at produsenter, importører og forhandlere i 1995 inngikk en frivillig avtale om gjenvinning av emballasje, gjenvinnes i dag 75% av dette avfallet.

Miljøverndepartementet legger opp til at det ved offentlige anskaffelser stilles krav om at leverandør er tilknyttet et system for innsamling og gjenvinning av emballasjeavfall.