IKT

Sikrere dataforbindelser

Finn Halvorsen
8. mars 2006 - 09:00

– Vi har allerede jobbet med feiltolerante nettverk noen år og har fått stor oppmerksomhet og anerkjennelse for våre resultater så langt fra internasjonale aktører. Mange av disse signaliserer også at de er interessert i å samarbeide med oss om denne teknologien, sier assisterende direktør Kjetil Moløkken-Østvold.

Gode nyheter

Det har vært en glimrende start på 2006 for Simulas avdeling for Nettverk og Distribuerte Systemer. De har nylig fått en grunnbevilling fra Samferdselsdepartementet på 27 millioner over fem år til prosjektet ”Robuste nett”. Siktemålet er å utvikle en sikrere teleinfrastruktur.

– Derfor kan vi nå lyse ut en rekke spennende stillinger, blant annet prosjektleder for "Robuste Nett". I tillegg skal flere stipendiater og postdoktorer ansettes på prosjektet, sier Moløkken-Østvold.



Mange trusler

Truslene mot en stabilt fungerende infrastruktur er mange, og konsekvensene kan være store. Det er nok å henvise til et av de ferskeste eksemplene hvor en feilkonfigurering i en ruter hos NetCom førte til at tusenvis av mobilabonnenter var uten forbindelse i lang tid.

Det kan være tekniske feil i utstyret, menneskelige feil, som den ovenfor nevnte ruter-feilkonfigureringen, plutselige ytre påvirkninger slik som at en gravemaskin i vanvare ødelegger en datakabel, eller sabotasje i form av hackerangrep og elektronisk terrorisme.

Når en kabel har blitt brutt er det lett å identifisere hva feilen består i, og situasjonen er ofte relativt enkel å håndtere. Langt mer utfordrende er det å identifisere og håndtere feil hvor hver enkelt komponent tilsynelatende er i orden. Dette vil være situasjonen ved hackerangrep, ved feilkonfigurering av komponenter og ved enkelte klasser av tekniske feil. En enkelt komponent som oppfører seg problematisk kan påvirke hele resten av nettverket til å ta feilaktige beslutninger og dermed slutte å fungere.



Lite fokusert

På nettverk og infrastruktursiden har denne problemstillingen i svært liten grad blitt gjenstand for forskning. Dette gjelder både i Norge og internasjonalt.

– Fraværet av resultater innen dette området gjør det spesielt interessant å starte et slikt prosjekt i Norge akkurat nå, sier professor Olav Lysne, som er leder for Simulas avdeling for Nettverk og Distribuerte Systemer.

– Det er ingen dristig gjetning at dette blir et viktig felt fremover, først innen forskningsverden og deretter i industrien og hos operatørene. De aktørene som kommer tidlig i gang med en tung satsning på dette området vil være godt posisjonert til å gjøre de store og viktige oppdagelsene som senere generasjoner av nettverksteknologi skal bygge på, påpeker Lysne.



Patenterte løsninger

Han forteller videre at Simula-senteret nylig har patentert en metode for isolering av enkeltkomponenter i nettverk.

En grunnleggende idé i patentet er å sørge for at det i et nettsegment må være minst to feilende komponenter som samarbeider innbyrdes for å kunne ødelegge nettets evne til å rute datatrafikk.

– Vi er i samtaler med en stor internasjonal aktør om utnyttelse av dette patentet, sier Lysne. Han venter en avklaring omkring dette i løpet av kort tid.

Arbeidet hos Simula innen dette feltet vil kanskje ikke ha direkte relevans for outsourcing-bedrifter. De forholder seg til infrastruktureiere og hvilke tjenestekvalitet de kan tilby.

– Men med Simulas verktøy vil disse lettere kunne garantere full forbindelse til alle sine endekunder selv om en av ruterne faller ut, ja selv om to rutere skulle falle ut, sier Lysne.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.