OLJE OG GASS

Sikrer utviklingen av Snøhvit

Anders J. Steensen
11. feb. 2008 - 11:12

Regjeringens forslag til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, såkalt TFO 2007, faller i god jord hos StatooilHydro.

– Det nye letearealet vil etter planen kunne være med på å bidra til at vi kan opprettholde StatoilHydros produksjon på norsk sokkel, slik at vi klarer å innfri vår ambisjon om en produksjon på omkring 1,5 millioner fat oljeekvivalenter per dag de neste ti årene, sier Tim Dodson, letesjef for norsk sokkel.

Utnytter infrastruktur

Av utvinningstillatelsene StatoilHydro tilbys, trekker letesjefen spesielt fram to lisenser i Barentshavet som befinner seg nær Snøhvit-feltet nordvest for Hammerfest.

I tillatelse 488 er StatoilHydro operatør og har en andel på 33,53 prosent, og i tillatelse 492 er Eni operatør, mens StatoilHydro har en andel på 40 prosent.

– De to lisensene befinner seg nær områder der det tidligere er funnet gass. Vårt mål er å påvise mer gass som kan bli en verdifull tilleggsressurs under videreutviklingen av Snøhvit, sier Dodson.Delt ut 52 tillatelser

Regjeringen har behandlet forslaget til tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007, TFO 2007.

Tilbudet som sendes ut til selskapene innebærer tildeling av 52 utvinningstillatelser. Dette er områder som allerede er åpnet for petroleumsvirksomhet og der fiskeri- og miljøfaglige råd er fulgt.

Flest i sør

Utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (24), Norskehavet (21) og Barentshavet (7).

Det har vært stor interesse for denne konsesjonsrunden og hard konkurranse om flere av blokkene. 113 søknader kom innen fristen 28. september.Nær eksisterende

Det er et stort potensial for å påvise nye mindre, infrastrukturnære ressurser i de modne delene av Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Dette forklarer den store interessen for å lete i disse områdene.

Departementet setter strenge vilkår i utvinningstillatelsene om en rask utforsking og fremdrift i arbeidet frem mot eventuell innlevering av plan for utbygging og drift (PUD) for mulige ressurser som måtte påtreffes i tillatelsene.

Målet er å få en effektiv utforsking etter olje og gass i de modne områdene på sokkelen. Dette er viktig for å utnytte kapasiteten på eksisterende og planlagte produksjons- og transportinnretninger.Krever aktivitet

I flere av utvinniingstillatelsene må selskapene samle inn 3D seismikk i løpet av en treårs-periode.

Hvis ikke selskapet klarer det må området leveres tilbake. Det betyr at det vil bli gjennomført omfattende seismiske undersøkelser på sokkelen i de nærmeste årene.

Desom selskapene velger å gå videre må det bores innen fem år og plan for utbygging og drift forventes å bli levert innen seks år.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.