Sikrer stabil gasstrøm

Sikrer stabil gasstrøm
Bilde:

En nyutviklet flaskeregulator, Prosaver, regulerer flasketrykket til en ekstra jevn og stabil gasstrøm, melder AGA. På sikt betyr dette mindre forbruk av gass og mer nøyaktig sveising. Dette er en regulator for beskyttelsesgass med innebygget gassparingsfunksjon. Ved bruk av denne reduserer man gasstoppene ved start og stopp i sveisingen, noe som er penger spart. Spesielt ved punktsveising kan dette gi en betydelig innsparing i gassforbruket. Flaskeregulatoren reduserer flasketrykket i to trinn til et konstant arbeidstrykk på 2,5 bar. Gassmengden kan reguleres i intervallet 2 – 30 liter per minutt. Regulatoren kan benyttes for argon og argonblandinger inklusive MISON beskyttelsesgasser. Den anbefales ved avansert sveising der krav til kvalitet, nøyaktighet og økonomi står i høysetet.

Les mer om: