Sikkerhetspris til Tipping

  • ikt

Prisen ble overrakt administrerende direktør Reidar Nordby i Norsk Tipping av Mette Fjellså Paulsen fra IT-Sikkerhetsforum.

Ifølge juryens begrunnelse for tildelingen, har Norsk Tipping gjennom nyskapende tenkning utviklet et program som har gitt dokumenterte resultater i form av økt sikkerhetsbevissthet hos ansatte på alle nivåer. Sikkerhet i Norsk Tipping er knyttet opp mot selskapets forretningsidé og strategiplaner og har fokus på den betydning sikkerhet har for selskapet.

Programmet har videre bidratt til at Norsk Tipping oppnådde sikkerhetssertifisering våren 2000 etter World Lottery Association Security Control Standards, en standard som har mange likhetstrekk med ISO 17799.

Sikkerhetsprisen deles ut til en organisasjon eller enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats knyttet til å bedre informasjonssikkerheten i Norge.

Prisoverrekkelsen fant sted under en tilstelning på Grand Hotell i går kveld.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå