NYHETER

Signerte E18-kontrakt

NCC Construction kunne i dag signere kontrakten på 836,7 millioner kroner om å bygge ny firefelts E18 Knapstad-Retvet.

8. jan. 2014 - 15:22
Vis mer

Fire entreprenører deltok i tilbudskonkurransen. Alle ble vurdert som kvalifisert, men NCC fikk oppdraget etter å ha levert laveste bud.

- Dette er den største enkeltkontrakten for E18-prosjektet, og trolig den største vegkontrakten i Østfold noensinne, sier prosjektleder Elin Amundsen i Statens vegvesen.

Strekningen er en del av prosjektet E18 Ørje-Vinterbro, med seks kilometer firefelts motorveg og ti ulike betongkonstruksjoner – både bruer og faunapassasjer.

 

Siste del av Østfoldpakka

Byggingen av E18 Knapstad-Retvet skal etter planen være ferdig høsten 2016. Vegen skal gå gjennom Hobøl kommune, og en kilometer inn i Ski kommune i Akershus.

- Dette bidrar til å sluttføre den såkalte Østfoldpakka, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle vegfarende, sier prosjektleder Elin Amundsen.

NCC bygger allerede ny E18 Melleby-Homstvet, og får nå et nytt stort oppdrag i Østfold.

- Det er krevende grunnforhold, med tre kvikkleiresoner. Det kan også bli mye masseflytting, på grunn av varierende steinkvalitet, men oppdraget er kurant, sier Per Anders Quist, prosjektleder i NCC.

 

Dårlig grunn og mye pæling

Det blir størst aktivitet nord for knutepunktet Elvestad, der Statens Vegvesens prosjektkontor og entreprenørens anleggsrigg skal etableres. Ny E18 skal gå i bro over Hobølelva samme sted, og mer enn tre kilometer med stålrørpæler skal bores ned pga. dårlige grunnforhold.

Leirvannet som da kommer opp, kan ikke slippes ut i elva, men må renses spesielt. Dette er ledd i en avtale med Fylkesmannen i Østfold, som opprinnelig hadde innsigelser mot byggingen.

- Det blir et spennende prosjekt der vi må ta særlige miljøhensyn, når ny E18 skal krysse et vernet vassdrag, sier Amundsen.

I tillegg skal det sprenges ut over 700.000 kubikkmeter med fjell i åsen på to sider av elva, noe som tilsvarer rundt 25.000 lastebillass. Dette krever etablering av en rekke deponier, der det stilles strenge miljøkrav, for å hindre avrenning til vassdraget.

 

To nye kryss i Hobøl

Ny E18 på strekningen Krosby-Knapstad stod klar senhøsten 2010, og byggingen av firefeltsvegen kan nå fortsette videre vestover i retning Vinterbro.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Ved Knapstad skal det bygges et nytt ruterkryss, med avkjøring til Spydeberg via fylkesveg 128. Ved Elvestad blir det også nytt kryss med avkjøring til fylkesvei 120 – for trafikk i retning Moss og Lillestrøm. Begge steder blir det egen parkering for busspendlere, såkalt "park and ride".

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.