NYHETER

Signerte andre entreprise på Sandvika - Wøyen

Arbeidsfellesskapet Implenia-Isachsen har signert kontrakten for andre entreprise for strekningen E16 Rud–Vøyenenga, verdt  690 millioner kroner.

Redaksjonen
7. sep. 2015 - 08:55

E16 er hovedferdselssåren mellom Oslo og Bergen. I Bærum kommune går E16 fra E18 i Sandvika til Sollihøgda. Strekningen gjennom Bærum er delt i tre parseller: Sandvika–Wøyen som denne entreprisen er en del av, Wøyen–Bjørum som ble åpnet i 2009, og Bjørum–Skaret hvor reguleringsplan ble vedtatt sommeren 2013.

Strekningen E16 Sandvika–Wøyen er ca. 3,5 km lang og har en trafikkmengde på 35 000 i årsdøgntrafikk. Vegen har i dag ett kjørefelt i hver retning og en fartsgrense på 70 km/t. Strekningen er delt i to entrepriser: Entreprise E01 Bjørnegårdtunnelen, som hadde byggestart høsten 2014, omfatter strekningen fra Sandvika til Bærumsvegen og denne entreprisen, E02 Rud–Vøyenenga omfatter resten av parsellen.

Entreprisen omfatter gjennomgående E16 fra dagens kryss ved Bærumsvegen til Vøyenenga med lengde på ca. 1330 m og med tilhørende støyskjerm, kryss ved Bærumsvegen inkludert flytting av bussholdeplasser og midlertidig ombygging av lokalveger, kryss ved Lommedalsvegen inkludert forlengelse av Lommedalsvegen, åpning av Dælibekken herunder flytting av gang- og sykkelveger, bru/kulvertarbeider og VA-omlegging, samt midlertidig og permanent belysningsanlegg og bygningsmessige arbeider for tekniske anlegg. I tillegg inngår bygging av ny kontrollstasjon for politi/kjøretøykontroll ved E16 på Økri med beliggenhet ca. 2 km nord for Vøyenenga.

Prosjektet blir utfordrende på grunn av nærhet til det vernede Sandviksvassdraget, nærhet til høyspentlinjer i luftspenn over strekningen, kontinuerlig trafikkavvikling inkludert gang- og sykkelveger under prosjektutførelsen, samt flomutsatte områder langs Isielva, Lommedalselva og Sandvikselva.

Kontraktsummen er på rundt 690 millioner kroner. Implenia vil ha hovedansvaret for betongarbeidene mens Isachsen vil ha hovedansvaret for grunnarbeidene. Fordelingen i arbeidsfellesskapet blir 50-50. Arbeidene vil starte opp i løpet av oktober 2015, med ferdigstillelse av denne strekningen planlagt til desember 2019.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.