KARRIEREUTDANNING

Sier nei til tvangsekteskap

Dag Yngve Dahle, Håkon Malkomsen
5. juni 2008 - 15:13

Nesten ingen høringsinstanser er positive til tvungne sammenslåinger, viser Teknisk Ukeblads gjennomgang av høringsuttalelsene til Stjernø-utvalgets rapport.

Det gjelder både universitetene og de største høyskolene. Det gjelder også en rekke fagforeninger, studentorganisasjoner og fylkeskommuner.

Vil ha gulrot

De fleste argumenterer med at tvang ikke er veien å gå fordi det ikke fremmer naturlige samarbeidsprosesser, og fordi tvang fratar skolene innflytelse over egen situasjon.

– Vi har mer tro på forpliktende, faglige nettverkssamarbeid enn tvang. Men vi er ikke prinsipielt mot sammenslåinger om noen ønsker det, men sammenslåingene må være basert på frivillighet, ikke frivillig tvang, sier Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger.

Sissel Østberg er rektor ved Høgskolen i Oslo, hvor Steinar Stjernø er professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk. Hun vil ha en økonomisk gulrot.

– Vi ser et behov for større og mer stabile institusjoner. Men vi mener at sammenslåinger må være frivillige. Og for at sammenslåinger skal bli vellykkede, trenger skolene økonomiske insentiver for å slå seg sammen, sier rektoren.

Enkelte institusjoner er delvis enige i at tvang er veien å gå. Det gjelder blant andre Norsk Industri, Utdanningsdirektoratet og NITO.

– Vi mener det er behov for en viss nasjonal styring, men mener sammenslåinger må basere seg på gode prosesser mellom institusjoner som finner det naturlig å samarbeide, sier Marianne Bevum, rådgiver i NITO.

Flere er for

Få vil altså bli tvunget. Men er de positive til sammenslåinger?

Høringsuttalelsene viser at motstanderne av sammenslåinger er flere enn tilhengerne. Blant motstanderne finner vi store aktører som Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Agder.

Blant dem som er delvis enig finner vi Universitetet for miljø- og biovitenskap, Forskningsrådet, Høgskolen i Oslo, NHO og Norsk Industri.

Tilhengerne? De teller blant andre Handelshøyskolen BI, NITO og nevnte Universitetet i Stavanger.

– Vi mener kvalitet i utdanningen er den viktigste målsettingen, og støtter derfor flertallet i Stjernøutvalgets utredning i at man i større grad samler kreftene og styrker fagmiljøene ved å slå sammen institusjoner, sier Bevum.

Foruten motviljen mot tvang er det vanskelig å finne tydelige mønstre i høringssvarene. Enkelte tendenser kan vi likevel se:

  • Vitenskapelige høyskoler som Norges idrettshøgskole og Norges Handelshøyskole sier NEI fordi de frykter at deres selvstendige posisjon vil bli svekket.
  • Mindre læresteder i distriktene, som Høgskolen i Finnmark, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Ålesund sier NEI fordi de frykter nedbygging og lang avstand til en framtidig "sentralenhet".
  • Enkelte læresteder, som Høgskolen i Bodø, sier helt eller delvis NEI fordi de selv jobber for å bli universitet eller deler av et nytt universitet.

Klare signaler

Da Stjernø-utvalget la fram sin rapport i januar, var det noe uklart om utvalget mente at fusjoner mellom læresteder skal skje frivillig eller ikke.

Samarbeid og frivillighet var utgangspunktet. Men professor Steinar Stjernø sa samtidig til NRK at det er vanskelig å peke på frivillige reformer i Norge som har ført til særlige resultater.

Utdanningsminister Tore Aasland Høyskolene må tåle fusjonstvang under et seminar i april:

– Det har nok vært en del dobbeltkommunikasjon rundt hvor frivillig sammenslåinger av skoler skal være. Utvalgets framstillinger åpner for ulike tolkninger. Men det er nok slik at utvalget går inn for mindre frivillighet enn det som hittil er kommet fram, sa Aasland.

Signalene er dermed at Utdannings-Norge må tåle tvang.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.