NYHETER

Sier nei til bruk av wirerekkverk

Samferdselsdepartementet sier nei til bruk av wirerekkverk, og avviser dermed Statens vegvesens forslag om å lempe på forbudet.

Norske motorsyklister er trolig svært godt fornøyde med at Samferdselsdepartementet opprettholder forbundet mot wirerekkverk.  Foto: NMCU
Norske motorsyklister er trolig svært godt fornøyde med at Samferdselsdepartementet opprettholder forbundet mot wirerekkverk. Foto: NMCU
Jarle SkoglundJarle SkoglundJournalist
27. sep. 2013 - 13:56

- Siden 2006 har det vært forbudt å bygge nye vegstrekninger med wirerekkverk. Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad. 

Samferdselsdepartementet peker på flere faktorer som underbygger avgjørelsen om ikke å gjenåpne for bruk av denne rekkverkstypen:• Motorsyklister, som er en svært ulykkesutsatt trafikantgruppe, opplever wirerekkverk som utrygt.

• Det finnes alternative rekkverkstyper som ivaretar trafikksikkerheten og som også kan benyttes på smale veger.

• Vedlikeholdskostnadene for wirerekkverk er høyere enn for andre rekkverkstyper.

• Det forelå en tverrpolitisk enighet om forbud i 2006, en enighet som synes videreført våren 2013 i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023.Bakgrunnen for avgjørelsen er at Vegdirektoratet i 2011 foreslo å åpne for bruk av wirerekkverk i et begrenset omfang, i tillegg til andre endringer som gjelder bruk av midtrekkverk. Vegdirektoratet gjennomførte i 2012 en høring med forslag til endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk.

 

Vegvesenet foreslo lemping

I fjor gikk Statens vegvesen ut og foreslo at wirerekkverk tillates brukt i begrenset omfang. Deres argument var at wirerekkverk ikke har gitt økt alvorlighetsgrad på ulykkene for noen trafikantgruppe.

-Risikoen for dødsulykke på veg med midtrekkverk har ikke økt, ble det hevdet, samtidig som det ble vist til fordeler ved bruk av wirerekkverk som god gjennomsiktighet og et gunstigere retardasjonsforløp enn andre rekkverk.

 

Partiene imot

Norges Motorcykkelunion (NMCU) spurte før valget de politiske partiene om de er for eller mot et fortsatt forbud for bruk av wirerekkverk på norske veger. Ingen partier sier de er mot et slikt forbud, mens fem av partiene sier klart ja til å fortsette som i dag. Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde ikke tatt standpunkt.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.