Sier nei takk til å overta gamle E18: – Kan bli en kostbar affære

Statens vegvesen mener at gamle E18 fra Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt skal omklassifiseres til fylkesvei når den nye E18 står ferdig om noen år. – Ikke aktuelt, svarer Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Leder i hovedutvalg for Samferdsel, Liselotte Aune Lee, mener staten må ta ansvar for egen beredskapsvei.
Leder i hovedutvalg for Samferdsel, Liselotte Aune Lee, mener staten må ta ansvar for egen beredskapsvei. Foto: Kristine Mellefoss. Vestfold og Telemark fylkeskommune
27. feb. 2023 - 16:20

Hovedutvalget for Samferdsel støtter fylkesdirektørens forslag om å takke nei til å overta deler av dagens E18, samt strekninger på fv.354 og fv.3260 i Langangen-området. Ønsket om omklassifiseringen av disse veistrekningene kommer som følge av utbyggingen av ny E18 fra Langangen i Porsgrunn til Rugtvedt i Bamble.

Når den nye veien står ferdig, ønsker ikke Statens vegvesen lenger å ha ansvaret for de gamle strekningene. 

– Fylkeskommunen kan ikke ta over ansvaret for disse veiene. Her må staten ha ansvar for beredskapsvei eller ta ansvar for å sanere den gamle brua. Fylkesdirektøren har vår fulle støtte. Vi har allerede et betydelig vedlikeholds-etterslep på fylkesveiene våre og jeg er dypt bekymret for hva en slik overtakelse vil bety for vår evne til vedlikehold av vei, sier utvalgsleder i hovedutvalg for samferdsel, Liselotte Aune Lee.

Fylkeskommunen har utdypet sitt standpunkt, og saken sendes dermed videre til Samferdselsdepartementet. Det er departementet som tar den endelige beslutningen om strekningene skal omklassifiseres fra riksvei til fylkesvei. 

Les også

Kostbart å vedlikeholde bruer

Parsellen av dagens E18 inneholder blant annet bruer i Langangen-området. Fylkeskommunen mener at bruene er i så dårlig forfatning at en overtakelse vil medføre store kostnader de kommende årene. Langangen-bruene måler til sammen 674 meter og vil trolig trenge betydelig vedlikehold og et investeringsbehov på sikt.

En fylkesvei skal forbinde bygder og grender med bysentra eller større hovedveier. Etter den nye europaveien er på plass vil dagens E18 få liten betydning, og ikke ha funksjon som fylkesvei. I prinsippet vil veistrekningen kun ha funksjon som beredskapsvei, hevder fylkespolitikerne.

Må tilrettelegges for myke trafikanter

Dagens E18 er klassifisert som motorvei hvor det er forbudt for gående og syklende. Ved en eventuell overtakelse vil det være naturlig at veien åpnes for gående og syklende, hvilket krever nye trafikksikkerhetstiltak. Blant annet må rekkverk på bruene oppgraderes for å tilfredsstille høydekrav for myke trafikanter. 

Les også

 
 
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.