Siemens leverer vindkraft til Lista

Siemens leverer vindkraft til Lista
TIL LISTA: Fred Olsen Renewables har valgt Siemens som leverandør av vindturbiner og elektrisk anlegg til Lisa Vindpark. I alt 31 2,3 MW vindturbiner skal leveres.

– Vi velger Siemens 2,3 MW turbiner fordi de gir oss den mest lønnsomme energiproduksjonen på Lista. Samtidig har vi et stort antall Siemens turbiner i Skottland. Dermed kan vi utnytte den erfaring og kompetanse vi har bygd opp gjennom et langt og godt samarbeid med Siemens om installasjon og vedlikehold av disse vindturbinene, sier administrerende direktør Torger Lien i Fred Olsen Renewables som er selskapet som eier Lista Vindkraftverk AS i en pressemelding.

Nest størst i Norge

Avtalen innebærer leveranser av 31 vindturbiner med effekt på 2,3 megawatt (MW). Total effekt på parken vil da bli på 71,3 megawatt, som under normale vindforhold vil kunne produsere nok elektrisitet til å forsyne 12.000 husstander.

Lista vindkraftverk vil med dette bli Norges nest største vindpark. Byggingen av Lista vindpark vil ta snaut to år, slik at produksjonen kan starte ved årsskiftet 2012 / 2013. Parken er den første til Fred Olsen Renewables i Norge.

– Det er en stor anerkjennelse av vår teknologi at Fred Olsen Renewables velger våre vindturbiner også i Norge. De har 20 års erfaring i denne bransjen, noe som gjør at de setter store krav til både lønnsom vindproduksjon, tilgjengelighet og levetid. Dette er områder som vi investerer milliarder hvert år på å forbedre, sier divisjonsdirektør Tore Tomter i Siemens.

Siemens vil etter avtalen med Lista Vindkraftverk ha en markedsandel på 60 prosent i det norske markedet.

Verdi på 600 millioner

Siemens har også inngått en serviceavtale over fem år for vindturbinene. Samlet verdi på leveranse av turbiner og serviceavtale er anslått til om lag 600 millioner kroner, som gjør avtalen til den største turbinkontrakten som Siemens i Norge har inngått.

– Siemens har verdens største portefølje av grønne produkter og løsninger. Og denne avtalen er nok en bekreftelse på at vi gjennom våre produkter bidrar til å skape en mer bærekraftig fremtid for oss alle, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens.Bygger også elektrisk infrastruktur

I tillegg til leveransen av vindturbinene med serviceavtale, har også Siemens fått avtalen på bygging av elektrisk infrastruktur.

Dette vil bli et komplett anlegg bestående blant annet av transformatorer, kontrollanlegg og linjer for å koble vindparken på Lista sammen med det sentrale elektriske nettet. Kontrakten med den elektriske infrastrukturen er inngått med Veidekke, som har totalansvaret for bygging av infrastruktur på Lista vindpark.

Les mer om: