Siemens i LNG-prosjekt

  • Olje og gass
-Som en del av avtalen skal Siemens levere gassturbiner, kompressorer, elektro, automasjon, telekomponenter og assosierte løsninger, sier Tom Johansen i Siemens olje & gassdivisjon.