OLJE OG GASS

Shell-kontrakt for FMC

NORSKEHAVET:  - Norskehavet er et viktig område for Shell, og Linnorm-prosjektet utfyller våre nåværende aktiviteter i regionen, hvor Shell er operatør for Ormen Lange og Draugen, sier direktør Bernt Granås i Shell Projects and Technology. Her fra nedsettingen av produksjonsramme tre på Ormen Lange.
NORSKEHAVET: - Norskehavet er et viktig område for Shell, og Linnorm-prosjektet utfyller våre nåværende aktiviteter i regionen, hvor Shell er operatør for Ormen Lange og Draugen, sier direktør Bernt Granås i Shell Projects and Technology. Her fra nedsettingen av produksjonsramme tre på Ormen Lange. Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
20. jan. 2012 - 09:22

Linnorm-konseptet:

  • Prosesskapasitet på 15 millioner Sm3/d installert på Draugen
  • 16” produksjonsrør på feltet
  • Bygges ut med fire, muligens fem brønner
  • To bunnrammer med fire brønnslisser hver
  • Eksport av prosessert gass fra Draugen via den nye rørledningen Norwegian Sea Gas Infrastructure (NSGI) til Nyhamna.


Linnom

Tillatelse PL 255 i Norskehavet

Shell 30 % (operatør), Petoro 30 %, Total 20 %, Statoil 20 %

Påvist i 2005, avgrenset i 2007

Havdyp på 300 meter

Seks stablede reservoarer med varierende produksjonskarakteristika

Reservoarer med høy temperatur og høyt trykk

Avtalen mellom Shell og FMC har fem års varighet og omfatter undervanns produskjonssystemer til A/S Norsk Shells prosjekter på dypt vann.

– Dette er en viktig milepæl for Shell. Avtalen gir oss mulighet til bruk av FMC Technologies’ unike tekniske undervannsekspertise i Norge i vår prosjektportefølje, sier Bernt Granås, leder for Shell Projects and Technology i Norge.

Linnom

Intensjonen er at en kontrakt for undervannsproduksjonssystemer i forbindelse med gassprosjektet Linnorm på norsk sokkel skal være den første kontrakten som tildeles innenfor rammeavtalen.

Shell har tidligere høstet gode erfaringer med utstyr fra FMC gjennom den store Ormen Lange kontrakten, som blant annet har verdens største undervannsbrønner plassert på 1100 meters havdyp.

PUD i 2013

Andelseierne i Linnorm besluttet nylig å gå videre med planleggingen av en feltutbygging med undervannsbrønner. Utformingen av produksjonssystemet vil bidra til å modne prospektet fram mot en endelig investeringsbeslutning tidlig i 2013.

– FMC Technologies har betydelig erfaring med kompliserte undervannsprosjekter og deres spesialistgruppe i Norge er helt i verdenstoppen. Vi ser fram til å jobbe med dem i dette og fremtidige prosjekter knyttet til vår prosjektportefølje i Europa og Afrika, sier Bernt Granås.